Ingezonden

Welkom op de open dag van Dishman Netherlands

(ingezonden door Nettie Croes)
Op 26 september opent Dishman tussen 10.00 uur en 16.00 uur haar deuren voor iedereen om een
kijkje te nemen in het bedrijf. Dishman nam in 2007 het bedrijf van Solvay over, maar staat nog
steeds het beste bekend onder de naam: ‘Duphar’. Het bedrijf heeft al een lange geschiedenis in
Veenendaal (sinds 1947) en mag dus met recht een Veens bedrijf genoemd worden. Bij Dishman
wordt een bijproduct van de wolindustrie verwerkt tot diervoeding, cosmetica en
geneesmiddelen.
“Wij hebben al een lange en mooie geschiedenis in Veenendaal, maar we willen ook een lange en
goede toekomst in deze mooie stad hebben,” aldus directeur Mark Ipema. “Daarom willen wij graag
een open relatie onderhouden met onze omwonenden en de gemeente,” vervolgt hij. : “Daarom is
het ontzettend leuk om deze open dag te organiseren en wij hopen dan ook dat er heel veel mensen
op af zullen komen.”
Leuk en leerzaam
De open dag heeft een gevarieerd, leuk en leerzaam programma, vertelt Ipema. “Er is een
schaapsherder, je kunt proefjes doen op het lab, abseilen in de fabriek en cup cakes versieren. Dat
zijn slechts enkele voorbeelden. De catering wordt verzorgd door de Bombardon en onze sociale
partners als Complementair, de Scheepjeswol Harmonie, kunstatelier en Present 0318 zullen zich
presenteren. Wethouder Marco Verloop opent de dag en later ook de tentoonstelling van onze
“schapenkunstcollectie” die wij hebben gekocht van de kunstenaars van de Bombardon.
Midden in de maatschappij
“Dishman wil midden in de maatschappij staan en we laten graag zien hoe belangrijk we
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vinden,”, vertelt manager QHSE Jeroen de Jong.
“Daarom hebben we voor de open dag een MVO expeditie bedacht. Tijdens deze expeditie worden
bezoekers uitgenodigd op zoek te gaan naar MVO-aspecten van ons bedrijf en ons een cijfer te
geven op de gevonden aspecten. Aan het einde van de expeditie zullen Mark en ik de mening horen
van de deelnemers en delen we aan hen een heel leuk cadeau ,” aldus De Jong. ”Wij hopen op een
interactieve, open, leerzame en gezellige dag… en natuurlijk op mooi weer,” besluit Ipema.
[in kadertje aan eind van artikel:] Open dag Dishman Netherlands:. Nieuweweg 2A, (tegenover de parkeeringang van de
Scheepjeshof), Veenendaal.