Ingezonden

Gemeente Utrechtse Heuvelrug goed op schema met klimaatdoelstelling

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

De gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt goed op schema met haar ambitie om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dit komt vooral doordat het wegverkeer binnen de gemeente de laatste jaren een stuk schoner is geworden. Deze conclusies staan in de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma milieu over de periode 2009-2014. Ook op andere milieuthema’s als kwaliteit van de leefomgeving, duurzame economie en duurzame organisatie zijn de laatste jaren belangrijke stappen gezet, zo blijkt uit diezelfde evaluatie. Wethouder Hans Nijhof: ,,We mogen trots zijn op de ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug naar een duurzame en klimaatneutrale gemeente. Om deze ontwikkeling door te kunnen zetten, zijn ook de komende jaren nog flinke inspanningen nodig. Van de gemeente, maar ook van onze inwoners, ondernemers en organisaties. We moeten nog meer met elkaar samenwerken om onze doelen te halen.”

Uit de evaluatie volgen ook belangrijke lessen voor een nieuw uitvoeringsprogramma voor milieu. Een rode draad bij die lessen is dat de gemeente veel vaker al vanaf de start van een project aandacht moet hebben voor duurzaamheid. Hoe eerder duurzaamheid wordt meegenomen in een plan of ontwerp, hoe hoger de duurzaamheidswinst en hoe lager de kosten. Ook daarom is het belangrijk dat gemeente en betrokkenen elkaar goed en snel weten te vinden en samenwerken.

De komende periode staat de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma milieu op de agenda van de raad, inclusief het opstellen van een routekaart naar een klimaatneutrale gemeente in 2035. Zo worden de komende periode bijvoorbeeld nieuwe ambities besproken en bestaande ambities geconcretiseerd. Ambities die de gemeente graag samen met inwoners en andere partijen wil realiseren. De wethouder kijkt alvast vooruit: ,,De milieuthema’s leven in onze gemeente. Er gebeuren al zoveel goede dingen! Ik wil graag aansluiten bij die energie, initiatieven en ideeën. We hebben elkaar nodig om ook in de toekomst de Utrechtse Heuvelrug groen en duurzaam te houden.”

 

Toelichting:
Een klimaatneutrale gemeente is voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een CO2-neutrale gemeente. De CO2-uitstoot van de gemeente wordt aangegeven met de klimaatvoetafdruk. De belangrijkste bijdragen aan de klimaatvoetafdruk van de gemeente zijn de gebouwde omgeving (als gevolg van energiegebruik in huizen en kantoren) en mobiliteit (als gevolg van met name het wegverkeer). Voor een klimaatneutrale gemeente moet vervolgens die CO2-uitstoot naar nul. Dit kan door energie te besparen, gebruik te maken van duurzame energie en ten slotte de uitstoot die overblijft te compenseren.