DoornDriebergenHeuvelrug

Ontdekkingsreis vangt opnieuw bot; UPDATED

Opnieuw strandt een poging van basisschool Ontdekkingsreis om een nieuwe, grotere school gebouwd te krijgen. UPDATED (725 woorden)

Een plannetje van de Christelijk Gereformeerde Kerk en basisschool Ontdekkingsreis om door middel van grondruil elkaars problemen op te lossen is afgewezen door wethouder Veldhuizen en zijn ambtenaren.

Kern van het plan is een grondruil waarbij de school een bouwvlek in nieuwbouwwijk Groene Tuinen krijgt, schuin achter de Immanuelkerk. Die grond is nu in bezit van de Christelijk Gereformeerde kerk. De kerk neemt bij nader inzien liever haar intrek in de door protestanten verlaten Inmmanuelkerk en heeft daarom geen behoefte meer aan grond voor nieuwbouw.

De kerk krijgt in ruil de grond onder de door basisschool Dolfijn verlaten locatie aan het Jagerspad. Door daar huizen op te bouwen denken kerk en school geld te verdienen, waarmee zowel de kerk gecompenseerd als een nieuw schoolgebouw voor 150 leerlingen van de Ontdekkingsreis in de Groene Tuinen betaald kan worden. Het eigendom van de grond onder de school gaat daarna naar de gemeente.

Veldhuizen en zijn onderwijsambtenaren wijzen het plan echter resoluut af. Volgens hen is de grond aan het Jagerspad veel meer waard dan de bouwvlek in de Groene Tuinen en zou de gemeente door de ruil benadeeld worden.

Bovendien zou er onvoldoende tijd zijn om alle procedures te doorloppen en vinden wethouder en ambtenaren het nieuwbouwplan veel te ambtieus, schrijven zij vanochtend in een brief : ‘Daarnaast persisteert de school in een nieuwbouwbudget voor 150 leerlingen, terwijl er nu slechts 85 leerlingen de school bezoeken en de prognoses een daling van dat aantal aangeven.

Krimp

Juist vanmiddag belegt de gemeente Utrechste Heuvelrug ook een onderwijsconferentie. Daarin willen wethouders en ambtenaren samen met schoolleiders en anderen ‘discussiëren over de toekomst van het onderwijs in onze gemeente. Hierin staat de huisvesting van primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs centraal, zowel vanuit het onderwijs als vanuit de vitale dorpen,’ aldus de uitnodiging.

Onderwijshuisvesting is een heet onderwerp. Een vorig college heeft veel Heuvelrugse scholen aan nieuwe of zwaar gerenoveerde gebouwen geholpen, maar intussen zijn zowel de budgets als de leerlingenaantallen hard aan het krimpen geslagen. Scholen die de afgelopen jaren nog niet zijn gehernieuwbouwd dreigen hiervan het kind van de rekening te worden; het geld is op en de kinderen zijn op.

In het bijzonder de Ontdekkingsreis, een school die sinds de oprichting tien jaar lang in woonhuizen, tenten en afgedankte gebouwen huisde. In dat decennium wist de Ontdekkingsreis -een school met een experimenteel en vernieuwend onderwijsconcept- toch te groeien en erkenning af te dwingen.

School en gemeenteraad brachten de afgelopen jaren en maanden vele bezoeken over en weer. De lobby van de Ontdekkingsreis resulteerde wel in veel publiek geuite goodwill door raadsleden, maar nooit in klinkende munt. Veldhuizen zei eerder al grotere nieuwbouw voor Ontdekkingsreis niet te kunnen verantwoorden, omdat de school dan teveel met andere scholen zou concurreren.

Update

Zo zie je wat er van komt als je dingen niet meer 24/7 volgt. In een tweet maakt collega @dorpsjournalist vanmiddag melding van een nieuw plan van de Ontdekkingsreis: een nieuw schoolgebouw op landgoed De Horst. Betaald met de opbrengst van huizenbouw op de nu nog beoogde locatie aan het Jagerspad.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad over dat nieuwste plan van Ontdekkingsreis. De vergadering werd niet op de gemeenteradio uitgezonden, wel twitterden raadsleden hun verslag de wereld in. Volgens hun was onder de raadsleden de ‘bereidheid groot om samen stap voor stap tot een duurzame oplossing te komen’.

Het zou gaan om een gebouw voor 110 leerlingen, in samenwerking met landgoed De Horst, een opleidingscentrum van werkgeversorganisatie VNO. Wethouder Veldhuizen zei het plan nog onvoldoende te kennen, maar wist al wel dat het niet binnen de door de gemeente gestelde kaders past. Omdat hij bereid was ook buiten de kaders te denken beloofde de wethouder een quickscan op het plan los te laten. Na de herfstvakantie het vervolg.

 

Lees ook:

Ontdekkingsreis boos over ‘genereus’ bod wethouder
Negen villa’s op terrein FNV/AZC/Ontdekkingsreis
Geen andere optie: Ontdekkingsreis naar Jagerspad
Opnieuw uitstel nieuwbouw Ontdekkingsreis
Hoek Engweg wordt Ontdekkingsreis
Dolfijn Zuid naar Noord. Leeg schoolgebouw voor Ontdekkingsreis
Toch nieuwbouw voor Ontdekkingsreis en Dolfijn