Ingezonden

Nieuw bestuur voor Dorpshuis De Twee Marken

(ingezonden door Marjolein Copier)
Het huidige bestuur van Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Twee Marken te Maarn draagt binnenkort zijn taken en verantwoordelijkheden over aan een nieuw bestuur. Voorzitter Bram Tijsseling uit Maarsbergen is blij dat er een nieuwe ploeg in de startblokken staat.
In een eerste gezamenlijke verkenning van de huidige bestuursleden met kandidaat-bestuursleden is besloten om op korte termijn spijkers met koppen te slaan. De periode tot eind oktober wordt gebruikt voor overdracht van informatie, kennis en stukken. Per 1 november gaan taken en verantwoordelijkheden over naar het nieuwe bestuur.
Kansen en draagvlak
Zes betrokken bewoners met veel ervaring in de wereld van ondernemers en overheden willen de klus samen en ook vernieuwend oppakken. Het zijn Tijn Dries,(48), Lex Halsema (58), Marjon Oosterhout (62), Peter Roorda (56), Bertjan Sneller (55) en Hermannus Stegeman (48). ‘Het is een spannende tijd. Financieel staat het dorpshuis er niet goed voor. En er wordt hard gewerkt aan plannen voor een Brede School, mogelijk annex dorpshuis en andere voorzieningen. Daar liggen mooie kansen en uitdagingen voor onze dorpen’, aldus het zestal.
‘In een tijdsgewricht dat er steeds meer participatie gevraagd wordt van burgers voor hun eigen woon- en leefomgeving, neemt de behoefte aan een logische en levendige, centrale ontmoetingsplek weer toe. In onze opvatting moet dat op termijn kunnen zonder overheidsbemoeienis. Dat gaan we ook bespreken met het gemeentebestuur, dat immers zelf zoekt naar een meer faciliterende rol. Minstens zo belangrijk vinden wij een goede communicatie met de inwoners van Maarn en Maarsbergen. We zoeken actief naar een breed draagvlak bij hen en bij het verenigingsleven, want een dorpshuis is geen doel op zich. Het is een belangrijk hulpmiddel voor een veerkrachtig en leefbaar dorp, waar mensen elkaar goed kunnen vinden en waar 1 en 1 liefst 3 kan zijn.’
Het zestal gaat zich de komende maand ook beraden over de interne taakverdeling. Daarbij zoeken de bestuursleden vooral naar een flexibeler onderlinge verdeling waarbij men elkaar makkelijk kan vervangen. Alle bestuursleden hebben naast hun nieuwe bestuursfunctie ook andere verplichtingen. Ze vonden elkaar in de gedeelde ambities om de dorpshuisfunctie weer nieuwe kans en glans te geven: ‘onze dorpen verdienen dat’. Met pachter Sandra de Bie is natuurlijk al gesproken. Ook zij heeft zich in de afgelopen periode al met een zelfde energie en enthousiasme ingezet voor een goed draaiend Dorpshuis.
Bram Tijsseling, Ria Serno en Mini van der Heijden nemen na een respectabele bestuurstermijn van bijna 15 jaar definitief afscheid van De Twee Marken, Wolter van Overbeeke, belast met het technisch onderhoud van het gebouw, blijft voorlopig als adviseur aan het nieuwe bestuur verbonden.
Begin december komt er een informele afscheids-en kennismakingsbijeenkomst in het Dorpshuis.