Ingezonden

Sporthal Dijnselburg in Zeist langer beschikbaar voor crisisnoodopvang

(ingezonden door gem Zeist)

 

Sporthal Dijnselburg in Zeist blijft in elk geval tot vrijdag 25 september 24.00 uur beschikbaar voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen. Vanmiddag arriveren er nog 79 mensen. Het gaat voornamelijk om Syrische gezinnen. Daarmee is de capaciteit (150 bedden) van de crisisnoodopvang in Dijnselburg volledig benut.

 

Het Centraal Overlegorgaan Asielzoekers (COA) heeft de vraag om verlenging van de opvang neergelegd bij de gemeente Zeist. Vandaag zou de crisisnoodopvang voor drie dagen aflopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verlenging.

 

Gebruikers sporthal

Het COA bekijkt de situatie van dag tot dag. Het is voor hen, gezien de huidige situatie, niet mogelijk om ver vooruit te kijken. Dat maakt de situatie voor de vluchtelingen, de inzet van vrijwilligers en de vaste gebruikers van de sporthal onzeker.

 

Van de sporthal maken dagelijks een aantal scholen en sportverenigingen gebruik. Op zondag hebben burgemeester Koos Janssen en wethouder Sport Sander Jansen gesproken met de gebruikers van de sporthal over het dilemma waar de gemeente voor staat. Er is afgesproken om per week vooruit te kijken. Dat betekent dat deze week de sporthal in elk geval nog beschikbaar blijft voor crisisnoodopvang van vluchtelingen.

 

Aan het einde van deze week kijken we opnieuw vooruit, afhankelijk van verzoeken van het COA. Er is een grote bereidwilligheid van de gebruikers om mee te denken. Inmiddels hebben zij alternatieve oplossingen gevonden voor hun trainingen, wedstrijden en (school)gymnastiek.

Burgemeester Koos Janssen: “We vragen best veel van mensen. Het per week bekijken van de situatie en vooruit kijken, geeft rust en helderheid aan de mensen in de opvang, de sportorganisaties en aan onze hulpverleners. Het ongewone doen wij gewoon; met elkaar als Zeister samenleving.”

 

Verloop opvang

Afgelopen vrijdagavond 18 september is rond 18.00 uur de eerste bus vanuit Ter Apel met in totaal 31 mensen gearriveerd bij sporthal Dijnselburg. Het gaat om gezinnen uit Syrië en Irak. Ze zijn warm welkom geheten door de hulpverleners in het opvangcentrum. Om 22.00 uur is een tweede bus gearriveerd met ongeveer 40 mensen, uit Irak, Syrië, Eritrea en Mongolië. De hulpverlening ter plaatse verloopt soepel en rustig en de vluchtelingen zijn zeer blij dat ze een bed en maaltijden krijgen. In de opvanglocatie zijn medewerkers actief van het Rode Kruis en de gemeente en vele vrijwilligers.
 

Helpende hand samenleving
Veel mensen hebben zich spontaan gemeld om hulp te bieden. Van speelgoed, kleding, tolken, etenswaren, wasjes draaien, tot cadeautjes voor de kinderen en handgeschreven welkomstkaartjes. De energie, het vertrouwen en de persoonlijke aandacht doen de mensen die in de opvang aankomen goed.
 

Kijk voor meer informatie op ons live blog: www.zeist.nl/vluchtelingen.