Ingezonden

Zeist verleent medewerking aan noodopvang asielzoekers in voormalig Militair Luchtvaartmuseum

 

(ingezonden door gem Zeist)

Er is op dit moment dringend behoefte aan extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zeist gevraagd of een tijdelijke noodopvang van vluchtelingen mogelijk is in Zeist. De locatie die het COA hiervoor op het oog heeft, zijn de twee hallen van het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum op het terrein van het Kamp van Zeist. Het college van B&W heeft vandaag besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA. Ook bij de Zeister politieke partijen is breed draagvlak voor dit besluit.

De komende dagen worden benut om met buurgemeente Soest, het COA en de samenleving in gesprek te gaan om zorgen en suggesties op te halen. Die inbreng vormt belangrijke input om goede afspraken te kunnen maken met het COA.

Burgemeester Koos Janssen van Zeist: “De humanitaire nood is hoog, dat is dagelijks in het nieuws. We voelen de urgentie. Graag werken we mee aan oplossingen. En dat doen we in goed overleg. We merkten de afgelopen dagen een grote bereidwilligheid in de samenleving bij de acute crisisnoodopvang die we sinds afgelopen vrijdag in sporthal Dijnselburg hebben gerealiseerd.”

 

Verzoek COA

Het COA heeft op 11 september aan Zeist gevraagd om de gebouwen van het voormalig Militair Luchtvaart Museum tijdelijk, tot maart 2019 te mogen gebruiken voor noodopvang voor 750 mensen.

 

Achtergrond van het verzoek

Het COA heeft aangegeven dat de toestroom van vluchtelingen in Nederland op dit moment zo groot is dat ze niet meer opgevangen kunnen worden in de bestaande opvanglocaties. Daarom wordt op verschillende plaatsen in het land gebruik gemaakt van noodopvang, waar vluchtelingen een aantal dagen tot weken verblijven in afwachting van een definitieve plek in een asielzoekerscentrum. Deze mensen zijn al medisch onderzocht en er is onderzoek gedaan naar hun identiteit. De noodopvang is een tussenvoorziening nadat ze zijn aangemeld maar er nog geen plek is in een AZC.

 

Waarom in Militair Luchtvaartmuseum

Het COA vindt de gebouwen van het voormalig Militair Luchtvaartmuseum geschikt voor noodopvang. De hallen kunnen in 5 tot 6 weken geschikt worden gemaakt om mensen op te vangen. Ook is er voldoende ruimte om, naast het realiseren van slaapplekken, recreatie- en sportmogelijkheden te creëren.

 

Crisisnoodopvang in sporthal Dijnselburg

Sinds afgelopen vrijdag 18 september, vangen we in sporthal Dijnselburg gezinnen op uit voornamelijk Syrië en Irak. De gemeente gaf hiermee gehoor aan de noodoproep van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit gaat om crisisnoodopvang en staat los van het verzoek van het COA voor noodopvang in de gebouwen van het voormalig Militair Luchtvaartmuseum.

De mensen die in Dijnselburg worden opgevangen, zijn nog niet in Ter Apel geregistreerd. Hun procedure is nog niet gestart. In Zeist komen ze tot rust om vervolgens na een kortstondig verblijf in de sporthal weer terug te gaan naar Ter Apel om zich formeel aan te melden.