Heuvelrug

Eindelijk weer zicht op zwarte cijfers

De komende vier jaren alle cijfers zwart. En een uitgeputte algemene reserve die groeit naar €10 miljoen, misschien zelfs €14 miljoen, voorspelt Heuvelrugwethouder Jan Willem Van Dongen. ‘Zelfs een beetje trots.’ 

‘Dat zijn jouw woorden’, zegt wethouder financien Van Dongen als de verslaggever het knap zegt te vinden dat de bloedrode cijfers die de Heuvelrug de afgelopen jaren telkens weer in het vooruitzicht werden gesteld ineens verdwenen zijn. ‘Maar we zijn er best wel content mee. Zelfs een beetje trots.”

Maar hoe kan het nou dat die schrikbarend rode cijfers -tekorten van drie, vier, zelfs vijf miljoen werden voorzien- plots zijn verdwenen? Waarom ineens deze goednieuwsshow, waarom lukte dat vorige colleges maar niet? ‘Andere wethouder,’ zegt een collega-journalist voor.  Van Dongen wil dat best een beetje bevestigen. ‘Daar kan het mee te maken hebben. Maar vooral omdat andere financiele mensen op andere plekken zitten. Hoewel we het allemaal samen hebben gedaan, met alle wethouders en de hele organisatie.’

Een deel van de winst bestaat ook uit het kale feit dat veel mensen op andere plekken zitten, of er zelfs helemaal niet meer zitten. De ambtelijke organisatie is een miljoen euro lichter geworden in salarislasten. ‘Dat heeft ons wel een beetje gehandicapt,’ vindt Van Dongen, die verder wijst op de extra OZB-belasting, die vorig jaar een slordige acht ton extra in het laatje bracht.

Vanmiddag mag het juichende ingetogen persbericht de deur uit en krijgen we allemaal inzage in die zwarte cijfers. Van Dongen laat er vast een paar zien op een scherm. Wat blijft hangen is de afwezigheid van de kleur rood, van minnetjes of de N van nadeel. En dat de komende jaren allemaal eindigen met een +, al is dat voorlopig wel een heel klein plusje.

Belangrijk vindt Van Dongen verder dat de vrijwel uitgeputte algemene reserve de komende jaren stijgt tot tien, misschien wel veertien miljoen euro. Dat is gedaan door bestemmingsreserves leeg te keren in de algemene reserve: ‘Omdat als ik de schatkamer binnenkwam de kleine geldkistjes met veel geld allemaal op slot zaten, en die ene grote in het midden vrijwel leeg was.’

Doel van die actie is het vergroten van de helderheid van en wegingsmoglijkheden in de gemeentelijke financien. Zo is een reserve genaamd Kunst in gemeentekantoor (€60.000) in de algemenereserve gekieperd. Als kunstwethouder Nijhof dat alsnog aan kunst wil besteden, dan kan dat. Alleen kan de gemeenteraad daar nu wel ‘iets van vinden,’ zegt Van Dongen

Voor de zekerheid nog even de wat naïeve vraag of er geen boekhoudkundige slimmigheidjes zijn toegepast, de verslaggever weet zo’n begroting immers maar moeilijk te doorgronden. Echt niet, schudden de wethouders eendrachtig het hoofd, dit is een eerlijke en reele begroting, zelfs aan de voorzichtige kant.

Zo zijn de mogelijke meerkosten van €2,5 miljoen voor de Maarsbergse tunnel al opgenomen in de begroting. Zo is er vast geld gereserveerd voor te verwachten tekorten op Jeugdzorg, ondanks tekenen dat Den Haag juist hiervoor extra euro’s richting Heuvelrug gaat sturen.

Verder hoeft horeca met stoeltjes en hoeven burgers met een container voor de deur geen precario meer te betalen, want die heeft Van Dongen geschrapt. Omdat de beoogde inkomsten nimmer gehaald werden. Het innen kostte soms meer dan het te innen bedrag.

Het wordt in de nabije toekomst zelfs zo dat de bestuurders voorzichtig weer aan wensen kunnen gaan denken, zegt Van Dongen. Zo wil het college komend jaar aandacht besteden aan het tienjarig bestaan van fusiegemeente Heuvelrug. Maar voorzichtig, zegt Van Dongen: ‘Het blijft een broos evenwicht.’

Tot slot is er ook nog een kleine winstwaarschuwing, namelijk dat behalve de OZB met de vaste 2,5% inflatiecorrectie ook de afvalstoffenheffing zal stijgen. Het reservepotje waarmee voorgaande colleges kostenstijgingen wisten op te vangen, dat is nu leeg.