Ingezonden

Achterstand bij inning eigen bijdragen jeugdhulp en Wmo begeleiding

(ingezonden door gem Zeist)

 

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft achterstand bij de inning van de ouderbijdrage rond jeugdhulp, en de inning van de eigen bijdragen bij Wmo begeleiding en kortdurend verblijf. Ongeveer de helft van de cliënten moet er daarom rekening houden met dat ze ergens in de komende maanden alsnog een rekening van CAK krijgen.

 

Via die rekening wordt de cliënten gevraagd alsnog de eigen bijdragen of ouderbijdrage te betalen over zorg die in 2015 is geleverd. Deze bijdrage kan variëren van enkele tientallen tot enkele honderden euro’s. Het CAK int de eigen bijdragen en ouderbijdragen namens de gemeenten. Het CAK biedt de mogelijkheid voor een betalingsregeling: cliënten kunnen de factuur dan gespreid betalen.

De oorzaken van de huidige achterstand liggen buiten het CAK.

 

Jeugdhulp

De gemeente heeft over deze achterstanden rond 21 september een brief gestuurd aan ouders van jeugdhulpcliënten die tussen 1 januari en 1 juli 2015 zijn gestart met een jeugdzorgtraject. Van cliënten die eerder dan 1 januari 2015 zijn gestart met een jeugdhulptraject, heeft de gemeente helaas niet de relevante gegevens. De gemeente kan hen daardoor geen brief sturen. En bij cliënten die vanaf 1 juli 2015 zijn gestart, loopt de inning van de ouderbijdrage op schema.

 

Wmo begeleiding

Aan zorgleveranciers die begeleiding en kortdurend verblijf bieden aan Zeister cliënten, heeft de gemeente gevraagd of zij deze cliënten willen informeren over de achterstanden bij het CAK. De gemeente beschikt niet over de relevante gegevens om de juiste cliënten een brief te sturen.