Ingezonden

VVD-vragen nav vechtpartij in AZC-Overberg

(ingezonden door VVD-Heuvelrug)

 

Geacht college,

In de nacht van 24 op 25 september is er een massale vechtpartij geweest in het AZC Overberg. Midden in de nacht moesten er 15 politiewagens en zelfs een politiehelikopter aan te pas komen om de rust te herstellen.

Nu kennen we Overberg als een dorp van betrokken inwoners; tientallen doen vrijwilligerswerk in het AZC. We horen ook dat er prettige ervaringen zijn met de asielzoekers. Dit incident was echter wel een zeer beangstigende ervaring voor de inwoners en zeker de direct omwonenden van het AZC. Midden in de nacht een helikopter boven het dorp en de vele politiewagens met zwaailichten gaven een gevoel van onveiligheid. Dit blijkt onder andere uit een brief die het bestuur van het Overbergs Belang de volgende ochtend heeft verstuurd.

Waarschijnlijk was het ook voor vele, vaak getraumatiseerde bewoners van het AZC een angstige ervaring. Naar wij hebben begrepen zijn er gewonden gevallen en is er veel schade ontstaan.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er vaker vechtpartijen in het AZC Overberg zijn waar de politie voor moet komen, zo ja hoe vaak is dit geweest sinds de opening van het AZC?

 2. Klopt het dat er tijdens het incident geen enkele communicatie met de omwonenden heeft plaatsgevonden? Bent u het met ons eens dat ook tijdens zo’n incident direct omwonenden geïnformeerd moeten worden, om de onveiligheidsgevoelens te beperken?

 3. Het AZC is bedoeld voor de eerste opvang van circa drie maanden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) om tot rust te komen. Ons is bij de aankondiging van dit AZC verteld dat het de ervaring is dat daarna pas de trauma’s zich openbaren. Na die drie eerste maanden opvang zouden de AMV’s overgeplaatst worden naar andere AZC’s. Klopt het dat er nu AMV’s zijn die veel langer in het AZC Overberg zitten dan deze drie maanden?

 4. Als dit klopt

  1. is dit dan met de gemeente overeengekomen?

  2. en zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat men kan omgaan met de zich openbarende trauma’s?

 5. We hebben begrepen dat er voor de zomer in de omgeving van het AZC veel overlast was van minderjarige jongeren die tot midden in de nacht rond liepen, geluidsoverlast veroorzaakten en in het bos zaten te blowen en alcohol te drinken. Door tussenkomst van de Burgemeester heeft het COA uiteindelijk ermee ingestemd dat vanaf 23.00 de minderjarigen niet meer buiten het AZC mochten komen. Wij hebben begrepen dat er nu nog steeds minderjarigen na 23.00 buiten het AZC rondlopen.

  1. Weet u daarvan?

  2. en wat doet u daaraan?

 6. Deze minderjarigen zijn naar wij aannemen gewoon leerplichtig. Wij hebben gehoord dat er een hoog school verzuim is tot wel 75%.

  1. Is de gemeente niet verantwoordelijk om dit schoolverzuim te bestrijden?

  2. en zo ja wat doet u daaraan?

 7. Wij hebben vernomen dat de vrijwilligers en de reizigers van de buurtbus zich soms onveilig voelen door het gedrag van de asielzoekers: het is lastig om hen te laten betalen, ze komen in grotere groepen de bus in die maximaal acht personen mag vervoeren, men laat luide muziek horen.

  1. Bent u hiervan op de hoogte?

  2. en zo ja welke actie onderneemt u om ervoor te zorgen dat het veiligheidsgevoel ook in de buurtbus wordt gewaarborgd?

 8. Wij hebben van omwonenden vernomen dat het COA van mening is dat men niet verantwoordelijk is voor wat deze minderjarigen buiten de muren van het AZC doen

  1. klopt dat?

  2. En zo ja, is dat wel juist? Als mijn kinderen op scouting of school kamp zijn dan is de leiding wel degelijk verantwoordelijk wat ze uitspoken buiten het kampterrein.

 9. Mocht het COA inderdaad niet verantwoordelijk zijn

  1. wie is er dan wel verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarigen buiten het AZC? De Gemeente? Of de aangestelde voogden?

  2. Heeft de gemeente die voogden al eens aangesproken op het wangedrag van hun pupillen? Kortom, is dat wel duidelijk geregeld?

  3. Zo niet, kunt u dan toezeggen urgent ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken gaan doen waar ze voor verantwoordelijk zijn: zorgen dat deze minderjarigen de juiste hulp en begeleiding krijgen waardoor ze zich gedragen zoals dat hoort?

 

De VVD-fractie verzoekt het college vriendelijk beantwoording van deze vragen tijdens de raadsvergadering van 1 oktober bij het agendapunt vragenuur,

Rob Jorg