AmerongenHeuvelrug

Amerongs schooltje toch weer dieper in de problemen

De Amerongse openbare school de Uitkijk verloor opnieuw leerllingen en nadert opnieuw de kritieke grens. (302 woorden)

Dat schrijft wethouder Veldhuizen in een memo aan de Heuvelrugse gemeenteraad. De school telt dit jaar nog maar 31 leerlingen, een terugloop van 12 leerlingen in vergelijking met vorig jaar. Volgens het memo wordt het voor het schoolbestuur steeds lastiger het schooltje open te houden als zelfstandige school. Ook de kwaliteit van onderwijs is in het geding, omdat twee leerkrachten twee verschillende groepen met ieder vier leerjaren moeten bedienen.

De school kampt al langer met terugloop van het aantal leerlingen, mede als gevolg van een langdurig onderkomen in noodgebouwen, terugkerende negatieve publiciteit en berichten over opheffing. De hoop was dat met de opening van een groot en spiksplinternieuw schoolgebouw in het project Allemanswaard vorig najaar en een publiciteitscampagne de terugloop zou omslaan in groei, maar dat is niet gelukt, heeft scholenkoepel Wereldkidz aan wethouder Veldhuizen laten weten.

De school blijft in elk geval dit schooljaar nog open. Komende donderdag vergadert de gemeenteraad over de scenario’s voor volgend jaar. Een ervan is net als vorig jaar de sluiting van de Uitkijk. Ouders die staan op openbaar onderwijs moeten hun kinderen dan naar openbare school Meander in het naburige Leersum (op ca 3 kilometer) brengen.

Fusiegemeente Heuvelrug hanteert als uitgangspunt dat elke dorpskern een openbare school moet hebben, maar dat lijkt niet langer haalbaar. Mocht het tot sluiting komen, dan blijft de gemeente ruim binnen de wettelijke norm, die bepaalt dat een openbare school zich binnen tien kilometer van elke inwoner moet bevinden. Anderzijds blijft de gemeente wel zitten met een leegstaand nieuw schoolgebouw, met ruimte voor wel vier klassen.

Lees ook:

In de hoek waar klappen vallen
Wereldkidz wil gewoon verder met De Uitkijk
Alle schouders onder Amerongs schooltje

Politiek geeft RvT Wereldkidz voordeel van twijfel
Debacle Wereldkidz: ‘elementen’ van wanbeheer