Heuvelrug

Veldhuizen schuift voorstel Ontdekkingsreis van tafel

In een memo aan gemeenteraadsleden laat wethouder Veldhuizen weten niet verder in te gaan op het jongste voorstel van basisschool Ontdekkingsreis: een nieuwe school op landgoed De Horst. Het is te duur, tegen de wet en er is helemaal geen plaats op De Horst. (406 woorden)

Volgens Veldhuizen en zijn ambtelijke staf is het voorstel zowel tegen de wet als financieel onvoordelig voor de gemeente. ‘Het alternatieve voorstel is in strijd met de strekking van artikel 23 van de Grondwet, met gemeentelijk beleid en daarmee verband houdende wet- en regelgeving; Het alternatieve voorstel is omtrent voorliggende raadvoorstel financieel nadelig voor de gemeente,’ schrijft Veldhuizen in het memo.

Bovendien is er volgens Veldhuizen helemaal geen plek op De Horst: ‘Een locatie voor nieuwbouw van De Ontdekkingsreis op landgoed De Horst is niet beschikbaar,’ aldus het memo.

Basisschool Ontdekkingsreis zoekt al tien jaar naar permanente huisvesting, maar kan het daarbij telkens niet eens worden met de gemeente Heuvelrug. In het laatste gemeentelijk voorstel moet Ontdekkingsreis naar een verlaten schoolgebouw aan het Jagerspad in Driebergen-Zuid, maar dat gebouw vindt Ontdekkingsreis te klein en ongeschikt.

Eind september verraste de school met een nieuw plan: een nieuw te bouwen school op landgoed De Horst, betaald met de opbrengst van huizenbouw op de nu nog beoogde locatie aan het Jagerspad. Daar zouden 33 rijtjeswoningen €1,5 miljoen moeten opbrengen.

De ambtelijk staf heeft echter weinig fiducie in de rekensom. Bovendien is een school gesitueerd in buitenstedelijk gebied ‘in strijd met het gemeentelijk beleid om permanente huisvesting van het basisonderwijs te situeren in binnenstedelijk gebied.’ Ook zou de huisvesting van de Ontdekkingsreis op het landgoed De Horst ‘niet passen in de plannen van Stichting De Baak voor herontwikkeling van het landgoed’.

Volgens Veldhuizen kan de Ontdekkingsreis gewoon naar het te renoveren schoolgebouw aan het Jagerspad. Het is groot genoeg, zeggen de ambtenaren van Veldhuizen: ‘Voor de geprognosticeerde permanente ruimtebehoefte van de school is slechts 50% van capaciteit van dit gebouw nodig is en om het huidige aantal leerlingen te huisvesten slechts 65 % van het gebouw.

Komende donderdag praat  de gemeenteraad verder over de Ontdekkingsreis. In de laatste vergadering twitterden raadsleden over een grote  ‘bereidheid om samen stap voor stap tot een duurzame oplossing te komen’.

 

Lees ook:
Ontdekkingsreis vangt opnieuw bot; UPDATED
Ontdekkingsreis boos over ‘genereus’ bod wethouder
Negen villa’s op terrein FNV/AZC/Ontdekkingsreis
Geen andere optie: Ontdekkingsreis naar Jagerspad
Opnieuw uitstel nieuwbouw Ontdekkingsreis
Hoek Engweg wordt Ontdekkingsreis
Dolfijn Zuid naar Noord. Leeg schoolgebouw voor Ontdekkingsreis
Toch nieuwbouw voor Ontdekkingsreis en Dolfijn