Heuvelrug

Politieke moties en amendementen: voor elk wat wils

Vanavond weer de jaarlijkse rituele dans rond de gemeenteraadsbankjes. Veel vuurwerk staat er niet op het programma. UPDATED

De negenentwintig politici en vijf bestuurders -geflankeerd door Heuvelrugs eigen ambtelijke top-  zullen het nochtans laat weten te maken met hun politieke spel, inclusief rituele schorsingen, ontspannende wandelgangen en tenslotte de wiedergutmachungsborrel. Misschien wel zo laat dat ze komende donderdag nog een keer mogen.

Hoofdleverancier dit jaar is oppositiepartij VVD, met wel tien (10) stuks moties. De andere oppositiepartijen -SP en ChristenUnie (3) en BVH (2)- zijn nog een stuk bescheidener dan tweede coalitiepartij CDA (5). Eerste en derde coalitiepartijen D66 en GLP (ieder 4) komen met dubbel zoveel wensen als vierde coalitiepartij SGP.

Feest

Heetste hangijzer vanavond zal de €200.000 zijn die burgemeester en wethouders willen uittrekken voor wat in geen geval een feest genoemd mag worden. Vier partijen (CDA, SP, BVH en ChristenUnie) willen de viering -dat mag je wel zeggen- gewoon schrappen en de twee ton aan de algemene reserve toevoegen.

De VVD wil het feest de viering ook schrappen, maar met de twee ton de standaard 2,5% ozb-verhoging voor 2016 voorkomen. ChristenUnie wil het feestbudget behalve schrappen ook nog met €20.000 verlagen, om de goegemeente daarmee te verzekeren van een tweede boa (bijzonder opsporingsambtenaar, ofwel: Stadswacht/Veldwachter) in 2016. D66 tenslotte wil met de helft van het budget voorkomen dat de toeristenbelasting in 2016 stijgt van van €0,90  naar een hele euro.

De VVD wil dat laatste ook, maar wil dat liever betalen met de winst behaald met het schrappen van de precariobelasting. Andere moties zijn die van de SGP, die graag ziet dat het onderhoud van de begraafplaatsen wordt geoutsourcet. Met het financiële voordeel kan wat SGP betreft de belasting onverhoogd blijven.

Fietspad

Kansrijk is een motie die wethouder Veldhuizen vraagt toch maar iets te doen aan de verkeersveiligheid in Amerongse Koenestraat en een motie die de status van fietspaden in de bossen tussen Amerongen-Veenendaal (Veensepad), Driebergen-Austerlitz en Maarn-Austerlitz/Zeist wil upgraden naar de status ‘utilitaire fietspaden’. Dat zijn fietspaden die beter onderhouden worden dan recreatieve fietspaden, omdat er ook woon-/werk-/schoolverkeer overheen fietst.

Opvallend is verder nog een motie van lokale partij BVH om de afkorting led te schrappen uit het collegevoorstel voor het duurzaam vernieuwen door middel van ledverlichting en aluminum palen, omdat ‘er nog andere vormen van openbare verlichting zijn.’

Het vermelden waard is voorts nog de wens van SP en CDA om het onderhoud van de openbare ruimte in de wijken van niveau C naar niveau B te verhogen. Het VVD wil tenslotte nog het handhavingsniveau verhogen, al kost dat wel een slordige €260.000.

Meer/minder plannen

Alle andere moties gaan over het maken van nieuwe en/of betere plannen. Zo is er een (VVD) voorstel een communicatieplan te ontwikkelen ‘met als doel zoveel mogelijk belanghebbenden en belangstellenden te bereiken’ en is er een (VVD)motie om ‘een participatief proces op te starten om daarmee input te verkrijgen vanuit inwoners, belanghebbenden, ondernemers etc., betreffende hun behoeften aangaande informatie en communicatie rondom participatie.’

GLP en D66 willen een integraal actieplan integratie vluchtelingen, en D66 wil graag dat er eenmalig € 20.000,- beschikbaar komt voor de uitwerking van het Groenstructuurplan, let wel: met hoofdletter, want daar is D66 gek op. Het CDA komt vanavond met een motie om standaard in raadsvoorstellen een werkgelegenheidsparagraaf op te nemen, omdat ‘veel inwoners werkloos zijn en weer aan de slag willen.’

Gelukkig is er ook een motie die voorstelt af te zien van de geplande ‘actualisatie van de welstandsnota’. De bespaarde kosten (€ onbekend) daarvan mogen van de VVD in dit geval wel naar de algemene reserve.

Je kunt vanavond meeluisteren via de gemeenteradio, live vanaf half acht. Geen beeld. Tip: Klik op de blauwe woordjes om de motie van je keuze in zijn geheel te lezen. Er gaat een wereld voor je open.

 

Update 10 nov 2015: hier vind je de uitslag van de stemming over de verschillende moties.