Heuvelrug

Heuvelrug de markt op/het schip in* met bouwlocaties

De gemeente Heuvelrug gaat het schip in met de Driebergse bouwlocatie Hoek. Behalve het verlies op de grondwaarde moet Heuvelrug nu ook de sanering van de grond zelf betalen. Ook op het Opijnenterrein dreigt verlies. (901 woorden)

Eigenlijk had voormalig eigenaar Hoek de sanering van de voormalige benzinepomp moeten betalen, maar Hoek is vorig jaar failliet gegaan. ‘Dus zullen we die sanering zelf moeten betalen’, aldus wethouder Boonzaaijer.  ‘Dat maakt dat deze locatie die al diep rood was, nog dieper rood wordt.’

De gemeente kocht de locatie jaren geleden op, omdat de gevaarcirkel van de lpg-installatie naast de benzinepomp strekte tot in nieuwbouwwijk Lange Dreef, nu Groene Tuinen. Had de gemeente het brandstofstation niet overgenomen, dan had de gemeente er niet kunnen bouwen, zegt de wethouder.

Boonzaaijer heeft onlangs nog wel overlegd met de failliete ondernemers en daarbij gemeld een claim in te dienen voor de sanering. ‘Maar in dat gesprek bleek dat er zoveel schuldeisers zijn dat wij dat bedrag niet terug zullen krijgen.’

Boonzaaijer schat de kosten van sanering op €60.000.  Hoe groot de gemeente het verlies aan grondwaarde schat -het verschil tussen aankoopwaarde en verwachte opbrengst- wil Boonzaaijer niet zeggen, behalve dat het aanmerkelijk is.

Bouwenveloppen

Locatie Hoek kwam deze week ter sprake bij door Boonzaaijer gepresenteerde ‘bouwenveloppen’. Daarin zitten vijf bouwlocaties die de gemeente wil verkopen, omdat ze gelden als niet strategisch: de gemeente heeft de locaties niet langer zelf nodig, wel het geld dat ze waard zijn. In een geheim deel van de enveloppen staat wat Heuvelrug aan opbrengst verwacht, in het openbare deel hoe en wat de gemeente er ongeveer gebouwd wil zien.

Op de locatie Hoek zijn dat 21 woningen, waarvan de helft in het middensegment, de andere helft vrije sector.  Dat is tegen het zere been van corporatie Heuvelrug Wonen (HW) die op de locatie sociale woningen wil bouwen. Daar zou in het verleden al over onderhandeld zijn met de gemeente, nog voordat de locatie kortstondig in beeld was als locatie voor basisschool Ontdekkingsreis.

Volgens directeur Jos Sleyfer is de bouw van sociale huurwoningen hard nodig, vooral gezien het aantal statushouders -vluchtelingen met verblijfsstatus- dat de gemeente komend jaar moet huisvesten. Dat getal staat nu op 172, op een totaal van 240 tot 280 woningen die HW jaarlijks te vergeven heeft. ‘Dat is twee op de drie. Dus zeg ik: geef ons meer woningen.’

Volgens Sleyfer rekent de gemeente zich sowieso rijk met het aantal woningen in de bouwenveloppen. ‘Als ik zie hoe u rekent, dat noem ik wensdenken. Het is vaak tweemaal de hoeveelheid die wij zelf schatten op zo’n locatie te kunnen bouwen.’

Sportlaan

Dat laatste illustreerde ook inspreker Jaap Blauwendraat, bewoner van de Driebergse Sportlaan, een andere locatie in een bouwenveloppe. Op de grond van de voormalige gemeentewerf en het aansluitende terrein Boshuis -waar tot vier jaar geleden nog een woonwagenkamp was gevestigd– wil de gemeente 44 woningen gebouwd zien. Volgens Blauwendraat -die zei namens alle bewoners te spreken- is er ruimte voor de helft, anders wordt het te druk op de Sportlaan.

Een belangrijk kandidaat-koper van het Sportlaanterrein is een groep mensen die het terrein zelf wil ontwikkelen, als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De groep -waarvan het gros uit Utrecht komt- zegt een aantal van 44 woningen zelf ook fors te vinden.

Niet geld moet leidend zijn, maar woningvraag

Ook projectontwikkelaar Ben Trooster kwam maandag zijn zegje doen. Trooster –met panden rond het NS-station een bekende in de gemeente- heeft al schetsen gemaakt voor alle vijf locaties (ook de voormalige werven in Doorn, Maarn en Leersum zitten in de enveloppen), waarbij hij juist uitkomt op een hoger totaal dan de 113 woningen die de gemeente erop kwijt denkt te kunnen.

Trooster -die elders in het land kantoren omzet in woningen- zegt te willen bouwen in nauw overleg met de buurt rondom de locaties. ‘We bouwen woningen voor gewone mensen met gewone inkomens. We bouwen zelf, ook huurwoningen, we blijven in de buurt en hebben een lange horizon.’

De gemeente zou ondernemingen als de zijne daarom niet aan te veel regels moeten binden, zegt Trooster: ‘We nemen ook risico’s, maken de woningen ietsje bijzonderder dan standaard. Combineren wonen met zorg, maken levensloopbestendige woningen. Dus schrijf niet alles voor en geef ons de ruimte.’

Volgens Trooster zijn de bouwenveloppen te veel geschreven met het doel de financiële opbrengst voor de gemeente te maximaliseren. ‘Je zou niet moeten willen doelredeneren naar een bepaalde opbrengst, je zou moeten redeneren vanuit de woningvraag,’ aldus Trooster, die liet doorschemeren de vraagprijs van de locaties te hoog te vinden.

Opijnen

Die winstmaximalisatie komt ook tot uiting in de gemeentelijk plannen voor de locatie Opijnen, voorheen een parkeerplaats voor vrachtwagens tussen Doorn en Leersum met een roemrucht verleden. De locatie werd ooit opgekocht door de gemeente Utrechtse Heuvelrug, met het doel de grond terug te geven aan de natuur.

Van dat voornemen stapt de gemeente nu af: er mogen zes woningen gebouwd worden. Liefst laat de gemeente er negen woningen bouwen, omdat daarmee het verlies aan grondwaarde goedgemaakt kan worden.

Blijft de provincie op het maximum van zes woningen, dan moet Boonzaaijer een verlies van een half miljoen bijschrijven. Het is overigens onduidelijk welke grondwaarde daarbij als uitgangspunt wordt genomen. Heuvelrug kocht het terein in 2008 voor €3 miljoen, voormalig wethouder Homan boekte die waarde voorjaar 2013 al af naar €2,1 miljoen.

 

Lees ook:
Hoek Engweg wordt Ontdekkingsreis
Woonwagenkamp Sportlaan verlaten; en klaar voor woningbouw
Trooster: stationsparkeerplaats kan morgen open
Nog een legertje specialisten; UPDATED

* doorhalen wat niet van toepassing is