Heuvelrug

COA wil mannen tussen de jongens in AZC-Overberg

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers wil de jongeren van het Overbergse AZC mengen met volwassenen. Die kunnen de jongens ‘coachen’. (192 woorden)

In Overberg verblijven sinds de zomer van 2014 tweehonderd jonge asielzoekers, AMV’ers in jargon (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). Tussen de jongens -in Overberg vooral Eritreeërs en Syriërs- ontstond het afgelopen jaar met enige regelmaat ruzie, resulterend in oploopjes en vechtpartijtjes.

Afgelopen september liep een dergelijke ruzie echter uit tot een grote vechtpartij, waarbij de politie grootscheeps inzette met vier wagens en een helikopter. Dat leidde vervolgens tot grote aandacht van regionale en landelijke media.

Om herhaling te voorkomen wil het COA de jonge populatie van het AZC langzamerhand vermengen met volwassenen. ‘Achterliggende gedachte is dat dit meer toezicht en coaching zou brengen, niet alleen van COA-medewerkers maar ook van asielzoekers met dezelfde achtergrond als de AMV-jongeren.’

Het COA belooft dat het maximale aantal van 200 asielzoekers daarbij niet overschreden zal worden. De gemeente zegt het verzoek pas in behandeling te willen nemen nadat een evaluatie met omwonenden is geweest.

Lees ook:
Onrust Overberg niet door inperken en inschikken
AZC in NRC
Zachte woorden van staats Teeven, bij opening AZC
Heuvelrug krijgt tweede AZC, in Overberg