Heuvelrug

Wethouder: Voor behoud Driebergs dorpshuis is afkoopsom nodig

Als de Heuvelrugse gemeenteraad het oude Driebergse gemeentehuis wil behouden voor het dorp Driebergen moet het een projectontwikkelaar afkopen, zegt wethouder Booonzaaijer. Een groep Driebergenaren staat in dat geval klaar om het pand over te nemen en er een Driebergs cultuurhuis van te maken. (684 woorden)

Boonzaaijer zegt gedwongen te zijn het pand -nu in gebruik als Eurowinkel, kunstcentrum, repaircafe, taalproject en Inloop- te verkopen omdat de gemeente al driemaal eerder een bouwlocatie beloofde aan de Edese projectontwikkelaar Grootheest.

In een ver verleden was dat de gemeente Doorn, die Grootheest verzocht af te zien van het plan voor de bouw van een appartementengebouw op de plek waar nu het Doornse Cultuurhuis staat.

In ruil kreeg Grootheest de locatie ernaast aangeboden. Maar die wilde fusiegemeente Heuvelrug in 2007 toch liever zelf bebouwen om er de Heuvelrugse ambtenaren te huisvesten. Behalve een bedrag van €5,7 miljoen kreeg Grootheest toen ‘recht van eerste koop’ op het overbodige geworden Driebergse gemeentehuis aan de Bosstraat.

Boonzaaijer is nu in onderhandeling met Grootheest om dat recht te effectueren. ‘Het gaat om bestuurlijke betrouwbaarheid. Als ze een marktconform bod doen, moet je dat recht verlenen’, zegt Boonzaaijer, die niet wil bevestigen dat het om een verkoopprijs van rond de €850.000 zou gaan.

Niet handig

De deal tussen Doorn, Heuvelrug en Grootheest is al langere tijd in nevelen gehuld. Eind 2013 zei toenmalig wethouder Homan ook al projectontwikkelaar Grootheest nog twee maanden te geven om het recht van eerste koop op het Driebergse gemeentekantoor te lichten. Vandaag -twee jaar later- onderhandelt opvolger Boonzaaijer nog altijd met Grootheest. Dat aan dat recht van eerste koop nooit een termijn is gebonden noemt Bonzaaijer ‘niet handig’.

Boonzaaijer zegt het project ook daarom spoedig te willen ‘afhechten’. De wethouder voelt er in elk geval niets voor om het bouwrecht van Grootheest opnieuw door te schuiven naar een volgende bouwlocatie, zoals wel wordt gesuggereerd. ‘We komen eruit of we nemen afscheid. We gaan er niet meer mee lopen leuren.’

Een derde scenario is het afkopen van het bouwrecht van Grootheest. Om welk bedrag het dan gaat zegt Boonzaaijer niet te weten. ‘De ontwikkelaar heeft dat bouwrecht niet voor niets gekregen. Daar moet je ze voor schadeloos stellen, ze willen er wat voor terugzien. Maar van de hoogte heb ik geen idee.’

Afkoopsom

Mocht de gemeenteraad bereid zijn die afkoopsom te betalen, of mocht Grootheest alsnog afhaken, dan wil Boonzaaijer de Bossstraat eventueel verkopen aan de huidige huurders van het pand: een samenwerkinsgverband van Eurowinkel, een aantal andere sociale projecten en een club kunstenaars. Willem Stolwijk – voorzitter van de kunstenaars- heeft daarbij het woordvoerdersstokje overgenomen van de onlangs overleden Eurowinkelvoorzitter Cees van den Broek.

Van de Broek liet bij herhaling weten het pand graag te kopen. Stolwijk schermt voorzichtig met dezelfde gedachte, al is het volgens hem niet de enige optie. ‘Maar ik houd mijn kaarten liever nog even tegen de borst’, aldus Stolwijk, die afgelopen week vroeg om vier maanden uitstel van verkoop. ‘Zodat wij de opties kunnen uitwerken, samen met alle partijen en een extern deskundige.’ Boonzaaijer zegde in een reactie die vier maanden niet toe, wel beloofde hij de Bosstraat niet te verkopen voordat de gemeenteraad een standpunt heeft bepaald.

Driebergs cultuurhuis

Stolwijk hield vorig weekend al een schriftelijk pleidooi het pand te behouden als Driebergs cultuurhuis. ‘Alle inspanningen van de afgelopen 18 maanden in een klap weg. Dat dreigt nu er sprake van de verkoop aan een projectontwikkelaar die luxe bejaardenwoningen wil realiseren op een A locatie. En dat vermoedelijk voor een prijs die ver onder de destijds ingecalculeerde waarde ligt’, aldus Stolwijk in zijn veelgelezen pleidooi.

Boonzaaijer: ‘Als de voorzitter van de kunstclub zegt dat het een belachelijk laag bedrag is, dan hoeft dat geen discussie meer te zijn. Vooral niet omdat om zo’n groot aantal clubs gaat.’

Stolwijk en Eurowinkel hebben de sympathie van de gemeenteraad, die zich realiseert dat Driebergen een dorpshuis ontbeert, waar cultuurhuizen in andere dorpen zwaar op de gemeentelijk begroting drukken. Maar of de gemeenteraad bereid is de prijs van een afkoopsom te betalen moet nog blijken in een volgende vergadering. Die staat losvast op de agenda voor later dit jaar of begin volgend jaar.