Heuvelrug

Provincie wil kasteel Amerongen redden van faillissement

Met een lening van ruim €1 miljoen wil de provincie Utrecht Stichting Kasteel Amerongen (SKA) redden van een faillissement. Vorige besturen hebben er een financieel potje van gemaakt, maar in de toekomst moet het weer goed gaan met het kasteel. UPDATED (550 woorden)

Dat meldt de provincie vanochtend op twitter en in een persbericht. In het onderliggende voorstel zegt het provinciebestuur vertrouwen te hebben in een financieel gezonde toekomst van Stichting Kasteel Amerongen. De lening is daarvoor wel een voorwaarde: ‘Kortom, een te verstrekken lening kan het vliegwiel zijn voor een verdere versterking van dit belangrijke kasteelmuseum’, aldus het provinciebestuur.

Het geld van de provincie is nodig om financiële gaten te dichten die zijn geslagen door een vorig bestuur. Het nieuwe bestuur – en interim-directeur Sietsma, ook directeur van Museum Huis Doorn- zou de afgelopen jaren de koers gewijzigd hebben, met als gevolg zwarte cijfers. Dat is onder vorige besturen wel anders geweest, blijkt uit de stukken. Zo zou het bestuur in 2011 ‘onverantwoord hoge uitgaven hebben gedaan rondom de heropening na de restauratie,’ aldus een memo van de provincie. Inkomsten zouden te hoog zijn ingeschat en niet in pas hebben gelopen met de uitgaven. Zo waren de personeelskosten in 2011 het drievoudige van wat ze nu zijn.

Zonder lening gaat kasteel weer dicht

De nieuwe lening is nodig om voor december 2013 een aantal leningen af te betalen die in het verleden zijn aangegaan. Als dat niet gebeurt, zegt de provincie, bestaat de kans dat het kasteel langdurig of zelfs blijvend dicht gaat voor publiek. De lening moet in 23 jaar worden terugbetaald, de provincie neemt de inboedel -waarde is ruim €4 miljoen- als onderpand. Ook onderhandelde de provincie met de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de kwijtschelding van legesschuld, aldus het reddingsvoorstel.

Stichting Kasteel Amerongen heeft een begroting van ongeveer een half miljoen. Daartegenover staan inkomsten uit kaartverkoop en verhuur. De provincie wil dat de huur van de bijgebouwen -al jaren succesvol geëxploiteerd door Buitenplaats Amerongen-  de komende jaren fors omhoog gaat. Ook wil de provincie meer inzage in vergader- en bestuursstukken van de stichting.

Huur omhoog, meer bezoekers, nieuwe expo’s

Verder moet de kaartverkoop flink stijgen. Het aantal bezoekers ging al van 18.000 in 2013 naar 28.000 in 2014, maar moet doorstijgen naar 35.000 á 40.000 per jaar. Recente publiciteit rond het dagboek van adjudant Sigurd von Ilseman kan daarbij helpen, net als het programma ‘Moestuin’ van de Evangelische Omroep. Ook de samenwerking met Huis Doorn en Paleis Het Loo zorgt volgens de povincie ‘voor verdere naamsbekendheid en synergie’.

Concertseries en speciale tentoonstellingen staan al op het langjarige programma van kasteel Amerongen. Zo komen er tentoonstellingen rond de Huysdieren van kasteelvrouwe gravin Elisabeth van Aldenburg Bentinck en een special rond de ‘sterke kasteelvrouwen’ van Amerongen.

Het provinciebestuur omschrijft het kasteel als ‘een uniek ensemble met een hoge cultuurhistorische waarde, het kasteel staat in de top 10 van unieke monumenten van Nederland’. In 2011 werd het kasteel heropend na een grondige restauratie waar de rijksoverheid €16 miljoen en de provincie Utrecht €6,5 miljoen aan bijdroegen. Het kasteel ontvangt jaarlijks nog een exploitatiesubsidie van de provincie van €102.000.

De Provinciale Staten beslist later nog definitief over de lening. ‘Belangrijk is ook het maatschappelijk draagvlak voor het kasteel. Er zijn een kleine 150 vrijwilligers werkzaam,’ aldus de provinciebestuurders.

Update. Zoals vorige week al verwacht heeft de Provinciale Staten de lening gister goedgekeurd. Stichting Kasteel Amerongen deelt de vreugde hierover in dit persbericht.