Heuvelrug

Heuvelrug scheldt kasteel Amerongen schuld deels kwijt

De gemeente Heuvelrug onderhandelt met kasteel Amerongen over kwijtschelding van bouwleges. Om welk bedrag het gaat wil niemand zeggen. (507 woorden)

De Stichting Kasteel Amerongen (SKA) zou nog in het krijt staan bij de voormalige gemeente Amerongen, die een decennium geleden met omliggende gemeenten fuseerde tot Utrechtse Heuvelrug. De Heuvelrugse wethouder financiën Van Dongen wil wel loslaten dat het gaat om een substantieel bedrag. ‘Een groot bedrag ja. Maar ik ga hier niet zeggen hoe groot’, aldus Van Dongen die vandaag eerst zijn collega-wethouders wil informeren over zijn voorstel de schuld deels kwijt te schelden.

Ook interim-directeur Sietsma van Stichting Kasteel Amerongen wil niet kwijt om hoeveel geld het gaat. Sietsma -vier dagen van de week directeur van museum Huis Doorn, een dag van kasteel Amerongen- trof de schuld twee jaar geleden aan toen hij als interim in dienst trad. ‘Er was gewoon niet betaald. Omdat er geen geld was,’ aldus Sietsma, die hard gewerkt zegt te hebben om de diverse schulden uit de boeken te krijgen. ‘Het was een pittige klus om dat weer op orde te krijgen.’

Met terugwerkende kracht

De schuld draait om bouwleges die nog altijd betaald moeten worden over de restauratie van het kasteel. In totaal kostte die restauratie tien jaar en €22,5 miljoen, waarmee het volgens een rekenmodule op bouwleges.nl op een slordige zes ton aan bouwleges zou komen. Maar de laatste jaren stellen Nederlandse gemeenten zich toenemend lankmoedig op wat betreft restauraties aan monumenten. Sommige gemeenten rekenen weinig tot helemaal niets meer.

Dat lijkt ook op de Heuvelrug met terugwerkende kracht te gaan gebeuren, laten zowel wethouder Van Dongen als directeur Sietsma doorschemeren. ‘Ik vertrouw er op dat dat gaat lukken’, zegt Sietsma, die zegt blij te zijn als de onderhandelingen afgerond zijn en het kasteel zich kan ontworstelen aan het verleden. ‘Dan hebben we die oude dingen opgeruimd, we moeten ook een keer naar de toekomst kunnen kijken.’

Van Dongen en Sietsma zouden verder nog onderhandelen over de parkeerplaats van het kasteel -die ligt op gemeentegrond- en de restauratie van de kasteelmuur, maar daar willen beide bestuurders ook niet over uitweiden. ‘

Naar de toekomst kijken

Vorige week maakte de provincie Utrecht al bekend het kasteel een lening van ruim een miljoen te verlenen, om oude leningen af te betalen, aangegaan door een financieel ondeskundig vorig bestuur. Zonder die lening zou de stichting achter het kasteel failliet gegaan zijn, en het kasteel voor bezoekers gesloten worden.

Volgende week moet de Provinciale Staten die lening nog wel goedkeuren. ‘Dat zal een prachtig moment zijn’, zegt directeur Sietsma. ‘Een schone lei, een opgaande lijn zowel qua bezoekersaantallen als financieel. Dat is belangrijk voor het kasteel, toch een juweel in dit land. Op geen enkele manier mag die enorme klus van de restauratie in gevaar komen.’

Ook wethouder Van Dongen beklemtoont het belang van kasteel Amerongen voor de gemeente. ‘Het kasteel is heel belangrijk als toeristisch trekpleister. En ook als monument natuurlijk.’

 

Update. Zoals vorige week al verwacht heeft de Provinciale Staten de lening gister goedgekeurd. Stichting Kasteel Amerongen deelt de vreugde hierover in dit persbericht.