Heuvelrug

In Driebergse stomerijgrond meer gif dan gedacht

Gister is het afgraven van met perchloorethyleen verontreinigde grond rond de Doornse vestiging van stomerij Van Boordt dan eindelijk begonnen.  Deskundigen graven er tegelijkertijd naar antwoorden op de schuldvraag. Rond de stomerij Van Boordt in Driebergen moest driemaal zoveel grond afgegraven dan verwacht. (675 woorden)

Rond de Driebergse stomerij is uiteindelijk 200 kuub in plaats van 70 kuub grond weggegraven. Na het afgraven van een toplaag kwam een nieuwe, nog onbekende lekkage aan de oppervlakte, aldus Mireille Sennef. woordvoerder van de RUD, de milieudienst van de provincie Utrecht. ‘Zo’n verschil is niet ongebruikelijk bij bodemsaneringen: bodemonderzoek is een steekproef, de realiteit zie je pas als er afgegraven wordt’.

Sanering

Volgens Sennef heeft de onverwachte vondst geen invloed op het eerder vastgestelde saneringsplan rond de Driebergse stomerij, die wel de naam Van Boordt draagt, maar sinds jaar en dag wordt gerund door een andere ondernemer. De kern van de verontreiniging is nu afgegraven, de grond verder van de bron wordt de komende jaren gewassen en gelucht. Daartoe staat inmiddels een aantal containers bovenop de pluim -het ondergrondse, uitwaaierende spoor- van de verontreiniging, tegenover de stomerij.

In Doorn is de aannemer afgelopen maandag ook eindelijk begonnen met fase 1 van de sanering, die daar een stuk omvangrijker is dan in Driebergen; de pluim is er vele malen breder, dieper en langer. De kosten van de totale sanering lopen in de miljoenen, op te brengen door branchevereniging Bosatex, die overigens voor een belangrijk deel is gefinancierd door de Rijksoverheid.

Schuldvraag

Behalve het schoonmaken van de bodem moet de Doornse sanering ook meer licht werpen op de schuldvraag. Volgens omwonenden en hun deskundigen kan de verontreiniging alleen het gevolg zijn van moedwillig geknoei met reinigingsmiddel per (tetrachloorethyleen), door de eigenaar van stomerij Van Boordt, die daarmee hoge kosten voor afvoerkosten van het gif zou hebben vermeden.

Volgen Van Boordt zelf is de verontreiniging een min of meer per ongeluk gevolg van lekke rioleringen en oude wetgeving, toen reinigingsmiddel per nog in het riool mocht verdwijnen. Rapporten van provinciale deskundigen lijken hem daarin te steunen. Van Boordt liet zich vorige week in het Utrechtse katern van De Telegraaf nog portretteren als slachtoffer van de hele affaire, die hem veel klanten zou hebben gekost.

NFI

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onlangs toch weer nieuwe aanvullende grondmonsters ter plaatse genomen. Volgens een recent gemeentelijk memo

zou dat gebeurd zijn ‘voor aanvullend onderzoek om de mogelijkheid van datering van de bodemverontreiniging te onderzoeken.’ Naar aanleiding van de resultaten van dat aanvullend onderzoek beslist het OM of er een echt strafrechtelijk onderzoek wordt gestart.

Op tal van plaatsen zijn de laatste weken nieuwe peilbuizen geplaatst, volgens Sennef voor aanvullend onderzoek. ‘Doel van dit onderzoek is het verder optimaliseren van de saneringsaanpak. Met ditzelfde doel worden rondom het brongebied nog meer extra peilbuizen geplaatst.’

Fase 3

Met deskundigen van alle partijen is een werkgroep gevormd die verder onderzoek doet naar de totale omvang van de pluim. Hun geohydrologisch model moet bepalen wanneer de lange saneringsfase 3 begint. In die fase wordt de grond ver van de bron gereinigd met allerlei verschillende technieken, zodat voorkomen wordt dat het gif drinkwatergebieden of ecologische zones bereikt.

Behalve gevolgen voor de buren van de stomerij -twee gezinnen werden uitgekocht- miste het spoor van de verontreiniging ternauwernood het grondwater waarmee kwekerij A8 de gewassen bevloeit, een kilometer stroomafwaarts van de stomerij. Ook bewoners met grondwatrepompen kregen een brief waarin hen werd verzocht niet teveel water op te pompen.

 

Dossier Stomerij, omgekeerd chronologisch:
Ook VVD wil stomerij nu sluiten
Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd
Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht
Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen