Heuvelrug

Uitbreiding Amerongs bedrijventerrein terug op agenda

De gemeente Utrechtse Heuvelrug waagt een nieuwe poging het Amerongse bedrijventerrein uit te breiden met een stukje voor Leersumse ondernemers.   In die ‘pragmatische oplossing’ moet provincie Utrecht wel een oogje dichtknijpen. (545 woorden)

Het plan om Leersumse ondernemers te herhuisvesten op een nieuw (Leersums) stukje van het Amerongse bedrijventerrein dateert al uit de vorige eeuw.  Het idee was Leersumse bedrijven buiten de kern meer ondernemersruimte te geven, terwijl op de vrijkomende grond in Leersum zelf woonhuizen zouden kunnen verrijzen.

Het plan kwam uiteindelijk pas eind 2013 van de grond, om voorjaar 2015 vernietigd te worden door de Raad van State. Die beoordeelde een ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van foeragerende dassen in het op te offeren natuurgebied als onvoldoende. Bovendien ontbrak het de te verplaatsen volkstuinvereniging aan rechtszekerheid.

De Heuvelrugse ambtenaren en wethouders willen het vernietigde bestemmingsplan voor het bedrijventerrein toch ‘repareren’, schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. Een nieuw ecologisch onderzoek is het eenvoudigste onderdeel, voor andere reparaties willen de bestuurders in overleg met de provincie zoeken naar ‘een pragmatische oplossing’.

Verhuizing volkstuintjes duurt te lang

In die pragmatische oplossing wordt het wegbestemmen van de volkstuinen geschrapt, vanwege onzekerheid over een nieuw perceel voor de moestuintjes. Dat nieuwe perceel zou een hectare moeten zijn op landgoed Zuylenstein, tegenover volkstuintjes en bedrijventerrein.

Daarover is informeel al overeenstemming met de eigenaar,  maar die wil dat pas formaliseren na bestuurlijke goedkeuring van een masterplan voor geheel Zuylenstein. Omdat dat plan voorziet in de bouw van elf nieuwe woningen op het landgoed -waartegen zowel in Leersum als Amerongen forse weerstand bestaat- kan dat nog jarenlang duren.

De moestuintjes kunnen volgens de ambtenaren ook later verhuisd, daarover gaat de gemeente nu in overleg met de provincie Utrecht. Die zal een oogje moeten dichtknijpen, want voor de provincie was de verhuizing van de volkstuintjes ooit voorwaarde voor goedkeuring van het bedrijventerrein.

Bedrrijventerrein Leersum

Veder zit de gemeente in haar mag met het aantonen van de behoefte aan het bedrijventerrein. Rapporten die dat aantonen zijn volgens de ambtenaren zo gedateerd, dat ze juridisch geen stand meer houden, terwijl nieuwe onderzoeken nog jaren op zich laten wachten. Heuvelrug wil de provincie nu overtuigen dat een onderzoek in dit specifieke geval niet nodig is, omdat het bedrijventerrein ‘primair bedoeld is voor de huisvesting van lokale bedrijven en waarbij in hoofdzaak sprake is van een vervangingsvraag.’

Behoefte vs schadeclaim

Over de behoefte aan een bedrijventerrein bestaat al langer  twijfel, met name omdat de lijst met kandidaten geheim blijft. De enige die zich publiekelijk uiten zijn ondernemers Job Beekhuis en doe-het-zelfhandel Multimate, wiens winkel in toenemende mate problemen heeft met de bevoorrading. Publiek geheim -maar nooit openbaar bevestigd- is verder de vertrekwens van caravanhandel Heuvelrug.

De gemeente Heuvelrug zegt nog 250 uur aan ambtelijke uren -becijferd op €28.700- nodig te hebben voor de reparatie van het bestemmingsplan. Op de achtergrond speelt overigens ook de dreiging van een claim van de projectontwikkelaar van het nieuwe bedrijventerrein mee. Voormalig wethouder Homan sprak twee jaar geleden nog over bedragen met ‘meer dan zes nullen’.
Lees ook:
Heuvelrug weigert WOB-verzoek bedrijventerrein
Onvrede rond geheime lijst
Bedrijventerrein Amerongen: bewijsstuk zoek in de post
Heuvelrug onzeker over doorgaan met bedrijventerrein
RvS vernietigt plan uitbreiding Amerongs bedrijvengebied
Geding Amerongs bedrijventerrein afgeblazen; UPDATED
Bouwmarkten en tuincentra welkom op bedrijventerrein Amerongen
Aanleg bedrijventerrein Leersum onzeker
D66: nieuw bedrijventerrein komt vol;UPDATED