Heuvelrug

Heuvelrug door met gemeentenieuws, voor senioren

De gemeente Heuvelrug wil niet bezuinigen op de papieren versie van het eigen gemeentenieuws. Uit een enquete blijken vooral ouderen behoefte en waardering te hebben voor de groengekaderde nieuwtjes op hardcopy papier.

Het zogenaamde gemeentenieuws verschijnt sinds jaar en dag in het lokale nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant. De berichtjes betreffen voornamelijk dienstmededelingen over zorgloketten, vuilnisophaal of wegenonderhoud en aankondigingen van bewonersbijeenkomsten. Behalve kolommen met officiele aankondigingen passeren ook wethouders die iets openen regelmatig de revue. 

Krant, nieuwsblad, huis-aan-huisblad

Voor de groene pagina’s zegt de gemeente rond de €30.000 per jaar te betalen aan de BDU, de Barneveldse uitgever van De Kaap. Daarnaast is een aantal communicatiepersonen een deel van de week bezig met het schrijven van de stukjes, maar dat zegt de gemeente niet te kunnen kwantificeren in fte’s of geld. Niet meegerekend zijn verder speciale pagina’s met informatie over zorg, duurzaamheid en monumentendag.

In het najaar is een enquete gehouden over de behoefte aan het gemeentenieuws, nadat verschillende inwoners in de crowdsourcing naar bezuinigingsmogeijkheden hadden geopperd dat op het gemeentenieuws wel bezuinigd kon worden door het voortaan digitaal rond te zenden.

Volgens de gemeente blijkt uit de resultaten van de enquete dat er voldoende behoefte bestaat aan het gemeentenieuws op papier. In een persbericht -vanzelfsprekend ook gepubliceerd in het eigen digitale gemeentenieuws– rekent de gemeente voor dat de groene pagina’s goed worden gelezen en gewaardeerd.

Van de respondenten zou 85% het gemeentenieuws kennen, en 80% het helemaal of grotendeels te lezen. 90% zegt niets in de berichtgeving te missen. Met de respons van 30% (op 2000 uitnodigingen) toont de gemeente zich tevreden. ‘Een respons van 20% was voldoende om met een betrouwbaarheid van 95% de resultaten te kunnen generaliseren naar de hele gemeente’, aldus het persbericht. 

80% van respondenten ouder dan 46, 35% ouder dan 71

Het persbericht merkt nog wel kort op dat deelname van jongeren aan de enquete minimaal was. Een nadere analyse leert dat van de 595 respondenten er 91 jonger dan 46 zijn, waarvan slechts 5 onder de 25. Het leeuwendeel (294) van de respondenten is tussen de 46 en 70 jaar oud. Het andere leeuwendeel (210 respondenten) is ouder dan 71 jaar.

Bijna de helft (45,38%) van hen heeft een abonnement op een landelijke krant, een krappe eenvijfde (18,15%) leest een regionaal nieuwsblad. Iets meer dan helft (55,63%) ontvangt het gratis huis-aan-huisblad de Nieuwsbode. De gratis versie -met voornamelijk de gemeentepagina’s- van de Kaap bereikt 42,69% van de respondenten, terwijl 44,20% een abonnemnet heeft op de betaalde Kaap/Stichtse Courant.

Oudere: Liefst op papier

Ook is de respondenten gevraagd hoe zij het liefst het gemeentenieuws tot zich nemen, met als uitkomst een rangorde met de betaalde Stichtse Kaap (38,92%), de gratis Stichtse Kaap (35,36%), de digitale nieuwsbrief (30,80%), de Nieuwsbode (25,72%), de gemeentelijke website (21,66%), de papieren informatiegids van de gemeente (18,95%), de verschillende gemeenteapps (12,01%), twitter (4,74%) en Facebook (4,06%). Hillridge was helaas niet in de antwoordmogelijkheden opgenomen, maar ja, wij verspreiden dan ook geen groengerande mededelingen. Dat willen we trouwens best, tegen een redelijke vergoeding graag zelfs.

Volgens de gemeente is de enquete representatief en toont die aan dat grote behoefte bestaat aan gemeentenieuws op papier. Met name ouderen blijken gehecht te zijn aan de papieren uitgave.

Daarom gaat de gemeente Heuvelrug de uitgave voor een nieuwe periode aanbesteden, zij het dat de officiele bekendmakingen verhuizen naar een digitaal platform en berichten korter worden.