Heuvelrug

Maarsbergse tunnel: Heuvelrugs eigen gate

Op de Heuvelrug doemen de contouren op van een eigen Tunnelgate. Raadsleden voelen zich gepasseerd rond een nieuw tunnelplan bij Maarsbergen. Een wethouder hult zich in excuses, maar de vraag is of dat voldoende is. (798 woorden)

Het draait om het Maarsbergse tunnelplan, dat begin van het jaar -vlak voor de PS-verkiezingen- met groot gejuich door alle betrokkenen werd ondertekend. In het plan verdwijnt de provinciale weg N226 -die Maarsbergen doormidden klieft- in een verlengde tunnelbak. De weg moest toch al onder het spoor door en komt in het plan pas na de kern van Maarsbergen weer naar boven.

Maar tot verbazing van zowel veel Maarsbergers als Heuvelrugse politici is het plan voor een verlengde tunnel onder Maarsbergen door ineens veranderd in een rondweg langs de westkant van Maarsbergen. Verraste raadsleden kregen op een informatieavond eind november bovendien te horen dat ze op de nieuwe varianten en daaraan eventueel verbonden meerkosten geen invloed meer zouden hebben.

Excuses

Volgens wethouder Veldhuizen zou de gemeenteraad afgelopen maart -aan de vooravond van de verkiezingen voor nieuwe Provinciale Staten- al akkoord zijn gegaan met een volmacht voor de plannenmakers van Prorail, provincie en gemeente.

‘Ik heb begrepen dat een aantal van u zich gepasseerd heeft gevoeld in het laatste deel van dit proces. Dat is uiteraard niet de bedoeling’, schrijft wethouder Veldhuizen in een memo, waarin hij toegeeft de raad onvoldoende te hebben ingelicht.

‘De overeenkomst is onder enorm hoge tijdsdruk tot stand gekomen in verband met de ambtstermijn van de toenmalige gedeputeerde. Formele kennisgeving van deze overeenkomst aan de raad was hierbinnen niet haalbaar. Desondanks was een mondelinge melding op zijn plaats geweest en ik betreur de gevoelens die binnen de raad hieromtrent aan de orde zijn.’

Terugfluitmotie

Maar het is de vraag of de gemeenteraad met de excuses van Veldhuizen genoegen neemt. Vanavond komen in elk geval D66 en VVD met een motie waarin Veldhuizen moet bevestigen dat de gemeenteraad -en niet Prorail en/of provincie- eindverantwoordelijk is voor het bestemmingsplan en dat de €2.7 miljoen die Heuvelrug zou meebetalen alleen voor het eerste plan geldt.

Volgens Veldhuizen is de terugfluitmotie niet nodig, hij heeft wel degelijk nog in de melk te brokkelen. ‘Dat ik de regie kwijt ben en niets meer heb in te brengen is niet zo. Er is Prorail en de provincie natuurlijk alles aan gelegen om te weten hoe de gemeente -en in het bijzonder de gemeenteraad- hier over denkt.’

Maar, zegt Veldhuizen, feit is dat het oorspronkelijke tunnelplan onwenselijk is, omdat het te duur wordt om ook nog een tijdelijke omweg te maken. Juist daarom is bedacht dat het veel logischer is van de tijdelijke route de definitieve rondweg te maken. Dat zou Maarsbergen nog meer ontzien en bovendien €3 miljoen besparen.

Wat het nieuwe plan met rondweg gaat kosten is overigens de vraag, cijfers worden ditmaal angstvallig geheim gehouden. Het vorige verlengde-tunnelplan werd begroot op in totaal €35 miljoen, waaraan Prorail €25 miljoen bijdraagt voor de tunnel onder het spoor zelf. Provincie Utrecht en gemeente Heuvelrug zouden ieder €5miljoen bijleggen voor de extra kosten van de verlenging. Heuvelrug zou wel €2,5miljoen terugkrijgen mochten de kosten meevallen.

Tweedeling Maarsbergen

Dat sommige Maarsbergers niet blij zijn met de nieuw rondweg weet Veldhuizen -zelf Maarsberger- heel goed. Met name bewoners die direct te maken krijgen met een rondweg in de achtertuin -de aanwonenden van de Engweg-  staan inmiddels op de barricades. ‘Zo gaat dat met planologie: waar het dicht in de buurt komt, daar komt verzet.’ Dat is nu eenmaal niet anders, bedoelt Veldhuizen: ‘We moeten als gemeente een plan presenteren dat haalbaar is.’

Dat ook andere Maarsbergers het nieuwe plan niet zien zitten bestrijdt Veldhuizen. Volgens betrokkenen was bijna iedereen blij met het tunellplan, maar deelt het plan voor de rondweg Maarsbergen in twee kampen. Men zou met name bang zijn door de nieuwe rondweg te zeer afgesloten te worden van Maarn, daar doen Maarsbergers de boodschappen. De nieuwe rondweg -een drukke provinciale weg- zou een schier onneembare muur worden.

Klopt niet, zegt Veldhuizen. In workshops met een klankbordgroep zou vele middagen getekend zijn aan diverse varianten, met de rondweg als absolute winnaar. ‘Er was een grote meerderheid voor de rondweg. Het wordt er eigenijk nog beter door, voor de rest van het dorp.’ Ook verhalen over geheimzinnigheid rond de redenen voor de nieuwe variant en zwijgplichten verwijst Veldhuizen naar het ‘boek der fabelen’.

Overigens staat het plan voor de westelijke rondweg volgens Veldhuizen nog in de kinderschoenen. ‘Er moet nog zo’n stapel onderzoeken worden gehouden, wie weet wat daar uitkomt. ‘

 

Lees ook:
Groen licht voor tunnelverlenging Maarsbergen
CDA zet initatiefnemers tunnel Maarsbergen in het zonnetje
Tevredenheid over acceptatie ‘Dorpsplan Maarsbergen’
Provincie over tunnel Maarsbergen: geen toezegging
Maarsbergenaren willen serieus genomen worden

Maarsbergen oneens over kruispunt
Maarsbergen kondigt verzet aan
Maarsbergen wil nieuw tunnelplan