Heuvelrug

Hillridge Jaarverslag 2015

In een notendop: meer bezoekers (+21%) lezen meer (+11%) artikelen, maar de financiele opbrengsten blijven achter. Het kan en zal zo niet langer.

Eerst de welgemeende beste wensen aan alle lezers en bezoekers, geen enkele uitgezonderd. Moge het een fijn jaar voor ons allen worden. Aan dat fijne probeert Hillridge al vier jaar een steentje bij te dragen, door de boel op de Heuvelrug wat transparanter te maken en de aldus opgedane kennis te delen. Dat levert wel fijn -driemaal, stijlpolitie treedt op- best veel lezers en waardering op, maar er komt helaas nog steeds onvoldoende geld binnen om daarmee door te gaan.

Eerst het goede nieuws: het totaal aantal visitors groeide van 66-duizend in 2014 naar 80-duizend in 2015. Dat is een groei van 21%. Het aantal gelezen articles steeg ook, van 113-duizend in 2014 naar 122-duizend in 2015. Dat is een groei van bijna 9%, met de kanttekening dat het aantal per bezoeker gelezen artikelen daarmee iets daalt. Ook de tijd dat een bezoeker op Hillridge was daalde, van 2″18 naar 2″04. Kortom: meer lezers, die wel ietsie minder lang en trouw lezen.

De groei betaalde zich helaas pindakaas niet uit in harde euro’s. Dat kan ook liggen aan de redelijk ontbrekende marketingafdeling. De jaren 2011 en 2012 is geprobeerd met crowdfunding een financiële basis te leggen onder Hillridge, met nogal magere resultaten. Daarna heeft een aantal spinoffs wat bescheiden geld in het laatje gebracht. Afgelopen jaar is ten einde raad eigenhandig een betaalmuur gemetseld, met 75 abonnees als resultaat. Waarvan meer dan de helft voor half geld middels collectieve abonnementen. In totaal heeft Hillridge -in casu Anthon Keuchenius, journalist- de laatste vier jaar voor een gemiddeld lagelonenlandsalaris van pakweg €250 per maand gewerkt. Hard gewerkt.

Ergo: kan zo niet langer. Onlangs is het een-na-laatste reservepotje aangesproken, het laatste wil Hillridge toch echt voor de een of andere of oude dag bewaren. Kortom, de verslaggeving gaat van modus intensief naar extensief, met alle gevolgen voor de kwaliteit en diepgang.

Eigenlijk is dat al sinds de zomer zo, een aantal intensieve hickups daargelaten, want sommige kwesties konden gewoon niet onbeschreven blijven. Dat de groei van het aantal lezers ondanks die extensivering doorzet mag verrassend heten, kennelijk weten steeds meer mensen de website te vinden. Ook het aantal volgers op twitter steeg gestaag door, naar 1067.

Dat is allemaal lang niet genoeg. Bijvoorbeeld voor adverteerders om een bannertje te huren. Ook is het leeuwendeel van de bezoekers niet bereid te betalen voor wat zij hardop vinden dat gratis moet zijn. Denkfout. Nieuws is niet gratis. Er moet voor gespeurd, opgelet, gelezen, geluisterd en nog een heleboel meer, en dan pas is er een begin van nieuws en op de Heuvelrug is dat niet zelden op Hillridge. Waar vandaan het vervolgens regelmatig gejat wordt door collega’s met wel een geslaagd verdienmodel of onbegrijpelijke hoeveelheden gratis subsidie.

Het is zuur, maar niet anders. Of misschien is Hillridge wel gewoon niet goed genoeg. Of misschien is er gewoon onvoldoende behoefte aan transpirantie, misschien is men tevreden met notulisten die zich journalist noemen. Of met de Groene Pravda van het apparaat der gemeente, dat -heus, ik heb er vier jaar bovenop gezeten- al helemaal geen transpirantie wil. Nee, stel je voor, je zou de controle verliezen.

Tot slot warme woorden van dank aan de tientallen die Hillridge wel steunden. Uit eigen zak geld gegeven, gesponsord, achtergrondinformatie toegeschoven, aangemoedigd, getipt, gedeeld, fotootjes opgestuurd, tientallen tik-,spel- of taalfoutjes opgespoord. Zij die steunden weten dat ik hen bedoel. Dank daarvoor.

Hillridge heeft het de afgelopen jaren met het nodige enthousiasme gedaan. Maar nu een beetje in slaapmodus en wat andere dingetjes proberen. Totdat een oplossing zich aandient, in de vorm van een investeerder, nieuwe verdienmodellen of eindelijk een ploegje mensen dat net als Hillridge gelooft dat het wel kan en mee komt doen, zodat Hillridge beter wordt, uitvoeriger, veelzijdiger, veelkleuriger. Wie weet.

O, hieronder nog even de top 41 van meest gelezen artikelen van 2015. De nummer 1 werd 5745 maal gelezen, dat is dik meer dan het meest gelezen artikel op de website van De Kaap, wat weer tevreden stemt. En de nummer 41 lazen jullie ook nog 4146 maal.