Heuvelrug

Heuvelrug verliest zaak tegen Melanie, inzake 130 op A12

Waar we vandaag wel kort over zullen schrijven: Haagse rechter acht het Heuvelrugse beroep tegen de verhoging maximum snelheid op A12 over de Utrechtse Heuvelrug ongegrond.  De Heuvelrugse jurist heeft nagelaten tegenonderzoek te doen, zegt de rechter. 

De uitspraak rolt zojuist binnen in de mailbox. Het goede nieuws is dat de gemeente Heuvelrug de proceskosten niet hoeft te betalen. Maar verder wijst de rechter de inhoudelijke eisen van Heuvelrug af.

Heuvelrug eiste dat de snelheidsverhoging -geldend sinds begin dit jaar- nietig wordt verklaard. Volgens Heuvelrug omdat onvoldoende onderzocht is of de inwoners van de dorpen naast de A12 -in het bijzonder Driebergen, Maarn en Maarsbergen- door de snelheidsverhoging te maken krijgen met een mindere luchtkwaliteit, en met meer lawaai.

Daartoe had de jurist van de Heuvelrug echter ‘een tegenrapportage’ over zaken als geluid en luchtkwaliteit bij de rechter moeten inleveren. Dat hebben jurist en Heuvelrug nagelaten, constateert de rechter. Daarom blijven de onderzoeken van het ministerie onweersproken staan, aldus rechter in zijn uitspraak.

In een begeleidende brief zegt de gemeente Heuvelrug dat het tegenonderzoek te lang zou duren en teveel zou kosten. ‘Wij hebben er bewust voor gekozen om geen tegenonderzoek in te stellen in verband met de doorlooptijd en de kosten van een dergelijk onderzoek.’

De rechter verwerpt verder het argument dat de snelheidsverhoging zich niet verdraagt met ‘het energieakkoord’. Net als het argument dat het verkeersbesluit gevolgen heeft voor de ontwikkellingsruimte voor agrariërs, een argument ingebracht op aandringen van wethouder Veldhuizen, zelf voormalig veehouder en voormalig bestuurder van een landbouworganisatie.

Wel, zegt de rechter, had het ministerie in het verkeersbesluit -en niet in een bijlage- moeten opnemen dat de 130 km/u niet geldt op momenten dat de spitsstrook open is. Omdat dat is vergeten is het beroep deels gegrond, en komen de proceskosten (€980) en griffierechten (€ 331) voor rekening van het ministerie.

Overigens is de spitsstrook grote delen van de dag geopend, zodat meestal de snelheidslimiet van 100km/u geldt. Alleen in de avonduren en ’s nachts kan er 130km/u worden gereden. Dat is 10 km/u sneller dan voorheen.

In een reactie toont de gemeente Heuvelrug zich teleurgesteld. ‘Helaas heeft het beroep niet kunnen voorkomen dat de maximumsnelheid op de A12 is verhoogd, met als gevolg verslechtering van de leefbaarheid in de dorpen Maarn en Maarsbergen.’

 

We citeren:

De rechtbank stelt vast dat eiser geen tegenrapportage van een deskundige in het geding heeft gebracht. Verweerder kon bij zijn besluitvorming dan ook uitgaan van de gegevens in dit rapport.

De rechtbank stelt vast dat het resultaat van het luchtkwaliteitonderzoek als een deskundigenadvies dient te worden beschouwd en dat eiser geen tegenrapportage van een deskundige in het geding heeft gebracht. De rechtbank ziet geen aanknopingspunten om de gegevens in het genoemde rapport voor onjuist en of onvolledig te houden. Verweerder kon bij zijn besluitvorming dan ook uitgaan van de gegevens in dit rapport.

…dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de snelheidsverhoging zich niet verdraagt met het energieakkoord….

geen Natura 2000-gebieden waar de verhoging mogelijk invloed op zou kunnen hebben. Verweerder heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat met de verhoging van de maximumsnelheid geen potentiële ontwikkelingsruimte voor agrariërs in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt benut…

Zoals verweerder heeft gesteld is aandacht besteed aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheidsbelangen van de direct omwonenden. Voor alle relevante
milieuaspecten is het effect op de omgeving onderzocht

De rechtbank is van oordeel dat in de bijlage bij het verkeersbesluit had moeten worden opgenomen dat een uitzondering gold voor de momenten waarop de
plus-/spitsstrook open is en dat niet kon worden volstaan met vermelding hiervan in de Nota van Antwoord. Het beroep is gelet hierop gegrond

 

Lees ook:

Geraas A12 toegenomen, maar 130 nog niet definitief
‘Heb je even een pen?’