Heuvelrug

Ontdekkingsreis naar 120 leerlingen. Op Sportlaan

Waar we vandaag niet over schrijven: de continuing story of the Ontdekkingsreis. Dat is een basisschool die niet direct in de gemeentelijk kaders past en al lange tijd in conflict is was met de wethouder onderwijs en zijn ambtenaren. Die nu ineens een halve draai maken. (322 woorden)

De basisschool huist al tien jaar in tijdelijke gebouwen, huisde ooit zelfs in een tent. De school moet volgend jaar weg uit het laatste tijdelijke onderkomen, dus moet er iets komen. De school zelf wil een schoolgebouw waar een doorgroei mogelijk is van het huidig leerlingenaantal van rond de 100 naar 150, of zelfs 200 leerlingen.

De wethouder en zijn ambtenaren beroepen zich al enige jaren op leerlingprognoses en de wet, die volgens hen samen bepalen dat de school een gebouw krijgt voor maximaal 62, 66, 70 leerlingen, dat aantal schommelt een beetje.

Ook zouden er al zoveel lokalen leegstaan in bestaande scholen dat een grote nieuwe school bouwen niet in goede aarde zou vallen bij de diverse schooldirecties, die -al geplaagd door krimp van het aantal schoolgaande kinderen- niet zitten te wachten op een aantrekkelijke nieuwe school.

Vlak voor kerst verscheen plotseling een wethouderlijke brief waarin de Ontdekkingsreis alsnog een prognose van 120 leerlingen krijgt. Daarnaast wordt een mogelijk nieuwe locatie genoemd: De Sportlaan, aan de uiterste noordwestrand van Driebergen, waar op de oude woonwagenlocatie en voormalige gemeentewerf een klein, nieuw woonwijkje zou moeten verrijzen.

Dat is merkwaardig, omdat een vorige beoogde locatie -landgoed de Horst- volgens een vorige redenering van wethouder en zijn ambtenaren te ver buiten bewoond gebied zou liggen. Eens te meer blijken kaders en regels flexibel en buigzaam. We zouden er graag induiken, maar voor niets gaat de zon op. Wellicht pakken de collega’s het op.

NB Interessant is ook een brief met de jongste algemene leerlingprognoses: de zogenaamde basisgeneratie. Die zou de komende twee decennia krimpen met 21,4%, maar er zijn nieuwe bevolkingsprognoses op losgelaten en die halveren de krimp naar 11,8%. Hoezo ineens, vraag je je dan af.