Heuvelrug

GL/PvdA: nieuwe Triodosbank niet middenop landgoed

Hfdkntr Triodos

En daar is het eerste openlijke verzet tegen de nieuwbouw van Triodosbank op landgoed Reehorst. De viermansfractie van GroenLinks/PvdA wil dat de bank de bouwvlek van het nieuwe kantoor verplaatst van middenop naar onderop het landgoed.

Volgens GroenLinks/PvdA doet het gebouw op de plaats waar de bank nu ingetekend staat geen recht aan het karakter van het landgoed. ‘Op de nu geprojecteerde bouwplek tast het nieuwe, massieve gebouw het landgoedkarakter sterk aan,’ aldus het persbericht van de partij, die ook zitting heeft in het college van B&W.

Verder zou het hoge gebouw precies tussen twee bosgedeelten van het landgoed komen en daarmee ‘de robuustheid van de ecologische structuren’ aantasten, schrijft de partij in het persbericht.

Het kantoor van Triodos moet het nieuwe binnenlandse hoofdkantoor worden van de bank. Er komt plaats voor meer dan zeshonderd personeelsleden in het gebouw van in totaal 12.500 m2, met zes bouwlagen, verdeeld over vier bouwhoogtes, waarvan de hoogste 25 meter mag tellen.

GroenLinks/PvdA is overigens niet tegen de komst van de bank naar Driebergen an sich en heeft daarom gezocht naar een alternatieve locatie: Triodos mag van hen wel bouwen op de plaats waar de bank nu een parkeerplaats voor 400 auto’s heeft gepland, in een agrarisch stuk onder het landgoed: feitelijk een weiland aan de zuidwestkant van het landgoed, naast de boerderij aan de Odijkerweg die de Reehorst een jaar of tien geleden nog aankocht.

Waarheen de beoogde parkeerplaats dan moet verhuizen vermeldt het persbericht niet. Ook baart het tijdstip opzien; de eerste bouwtekeningen zijn al drie jaar oud. Wel is het definitieve ontwerp formeel pas vorige maand toegezonden aan de gemeenteraad, die buigt zich donderdag over het plan, nu dus inclusief het alternatief van GroenLinks/PvdA. ‘Wij willen dit (alternatieve) plan bij raad en college in discussie brengen, nu de nieuwbouwplannen nog niet definitief zijn,’aldus woordvoerder Joost Scheltinga in het persbericht..

De kans dat het huidige plan wordt aangenomen is aanzienlijk, zowel provincie Utrecht als het Heuvelrugse gemeentebestuur staan al sinds de geboorte van het plan positief tegenover de komst van Triodos, die het landgoed moet redden van faillissement en de gemeente kan verrijken met nieuwe arbeidsplaatsen en flinke legesopbrengsten. Alleen oppositiepartijen SP en de lokalen van BVH uitten zich in het recente verleden negatief over de komst van Triodosbank naar het landgoed.

Volgens Triodosbank zelf zouden in overleg met ‘groene groepen’ de grootste bezwaren op het gebied van landschap, natuur en milieu tegen de bouw al zijn weggenomen.

Zodra de gemeenteraad de bouwplannen goedkeurt wordt Triodosbank definitief eigenaar van het landgoed, dat het onder die voorwaarde aankocht in 2011 van stichting De Reehorst, dat onder een ambitieuze directeur destijds in financieel zwaar weer was terechtgekomen.

Overmorgen is er overigens een informatieavond over de plannen van Triodosbank. Directeur Matthijs Bierman en landschapsarchitect Pieter Arkenbout geven in congrescentrum Antropia een toelichting op de plannen. De dag erna buigt de Heuvelrugse gemeenteraad zich dus over de plannen.

Lees ook:
Triodosbank: 2m hoger, geen windmolen, wel zonnedak
Witte Villa behoudt monumentaal gezicht, maar krijgt nieuwe ingewanden
Triodos koopt Reehorst voor bouw binnenlands hoofdkantoor
Triodos neemt H26 over en nodigt teleurgestelde ondernemers uit
Wethouder: Reehorst betaalt ‘prima prijs’ voor H26
Kandidaatkopers H26 boos over onderhandse verkoop
Snelwegboerderij H26 moet wel wat opbrengen
Snelwegboerderij H26 wordt geen landgoed maar parkeerplaats, bouwput en bezinkbassin
Homan: Triodos moet parkeren op H26
Triodos kandidaat-koper H26
Nog dertig kandidaten over voor H26;UPDATED
Weer nieuw plan voor H26: Slowfood langs A12
Kantoor Triodos krijgt vorm
Triodos: liever niet graven in landgoed
Deal Heuvelrug-Triodos leidt opnieuw tot veel woede