Heuvelrug

Triodos: we mogen alleen daar bouwen, van provincie

Dat Triodos een kantoor mag bouwen naast station Driebergen-Zeist lijkt zeker, maar waar precies is de vraag die de komende weken, maanden zal spelen. Met een sleutelrol voor de provincie. (677 woorden)

Maandag verraste de lokale Heuvelrugse fractie van GroenLinks/PvdA met de suggestie de bouwvlek van het nieuw te bouwen kantoor driehonderd meter naar het zuidwesten te verplaatsen, naar net buiten de beschermde natuurzone EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Daar zou het kantoor minder schade doen aan de karakteristieken -zichtlijnen, natuurwaarden- van het oude landgoed de Reehorst.

Triodos zou dat best willen, maar mag dat niet van de provincie Utrecht, zegt Triodoswoordvoerder Maarten Thijs. ‘Die plek is in beeld geweest, maar past niet in de provinciale structuurnota.’ Die nota zou vereisen dat alleen in een ‘rode contour’ van driehonderd meter rond het NS-station gebouwd mag worden, terwijl het hier gaat om een locatie die   daar nog eens honderd meter buiten ligt. De door Triodos gewenste locatie van het kantoor ligt op zo’n honderdvijftig meter van het NS-station.

GroenLinks/PvdA-woordvoerder Scheltinga noemt ‘het klassieke beroepen op hogere machten’ weinig overtuigend . ‘Dat Triodos dat doet, op een zo’n onherstelbaar terrein als natuur en cultuurhistorie vinden we niet sterk.’

Vandaar, zegt Scheltinga, dit voorstel. Of eigenlijk een vraag aan de hogere machten van de provincie om de regels wat losser te hanteren. ‘Meent u nu écht dat het noodzakelijk is om het bankgebouw zo dicht bij het station neer te leggen, waardoor de hele infrastructuur van het landgoed aan de Stichtse Lustwarande ter ziele gaat?’

Ook het argument dat het kantoor anders te ver lopen zou zijn voor treinpassagiers-ooit terloops genoemd door Triodosdirecteur Bierman- vindt Scheltinga niet sterk: ‘Wel eens van het station in Utrecht naar het Provinciehuis of de Rabobank gelopen? Of iedere andere gezonde wandeling op een authentiek landgoedperceel?’

Volgens woordvoerder Maarten Thijs houden Triodos en zijn landschapsarchitect juist terdege rekening met cultuurhistorie en natuurwaarden, en met alle regels die zijn vastgelegd door de diverse overheden. Alleen de grenzen van EHS worden overschreden. Maar daar, zegt Thijs, wordt ‘stevig gecompenseerd’. Hij bedoelt: de grenzen van de EHS worden verschoven, waarbij de natuurzone per saldo groter wordt.

Triodos heeft daar uitvoerig over gesproken met de zogenaamde ‘groene clubs’. In het geval van de groenclubs Tussen Heuvelrug en Wetering en St. Milieuzorg Zeist, zegt Thijs, is het daarbij niet tot overeenstemming gekomen, die blijven tegen de door Triodos beoogde meer centrale locatie.

De vier fractieleden van GroenLinks/PvdA scharen zich nu achter hen, maar waarom eigenlijk nu pas, de plannen zijn toch al drie jaar hetzelfde? Scheltinga: ‘Wij zijn pas dit najaar op de doordenderende Triodos-trein gestapt en hebben toen een avond rondgelopen op het terrein, samen met de natuurclubs. We hebben toen gezien hoe logisch een andere inrichting van het terrein zou kunnen zijn. Vervolgens kostte het enige tijd om ons door de papierstapels heen te worstelen en, onder andere via de wethouder, eens na te gaan wat de diverse alternatieve mogelijkheden waren.’

Overigens kan de parkeerplaats in het voorstel van GroenLinks/PvdA direct naast het kantoor aangelegd worden. ‘Dat scheelt weer wandelen’, schampert Scheltinga, die de parkeerplaats overigens ’tijdelijk’ noemt. ‘Te zijner tijd komt er een definitieve parkeerplaats op Hoofdstraat 26. Dat is -dacht ik- nog steeds de bedoeling. Dat terrein is toch niet voor niets door hen aangekocht?’

Vanavond 19.30 uur vindt een volgende informatieavond plaats over de plannen van Triodosbank, voor raadsleden, publiek en buren. In congrescentrum Antropia, ook een gebouw vlak naast het NS-station.

Lees ook:
GL/PvdA: nieuwe Triodosbank niet middenop landgoed
Triodosbank: 2m hoger, geen windmolen, wel zonnedak
Witte Villa behoudt monumentaal gezicht, maar krijgt nieuwe ingewanden
Triodos koopt Reehorst voor bouw binnenlands hoofdkantoor
Triodos neemt H26 over en nodigt teleurgestelde ondernemers uit
Wethouder: Reehorst betaalt ‘prima prijs’ voor H26
Kandidaatkopers H26 boos over onderhandse verkoop
Snelwegboerderij H26 moet wel wat opbrengen
Snelwegboerderij H26 wordt geen landgoed maar parkeerplaats, bouwput en bezinkbassin
Homan: Triodos moet parkeren op H26
Triodos kandidaat-koper H26
Nog dertig kandidaten over voor H26;UPDATED
Weer nieuw plan voor H26: Slowfood langs A12
Kantoor Triodos krijgt vorm
Triodos: liever niet graven in landgoed
Deal Heuvelrug-Triodos leidt opnieuw tot veel woede