Heuvelrug

Oppositie neemt berichten over WOZ-chaos hoog op

Vanavond spreekt de Heuvelrugse gemeenteraad over de vermeende WOZ-chaos, die ontstaan zou zijn door te snelle outsourcing van de lokale belastinginning naar de bovenlokale BghU. De lokale VVD neemt het onderwerp hoog op.

Dat blijkt uit een lange lijst vragen opgesteld door Rob Jorg, fractieleider van de oppositionele VVD. Jorg noemt het onderwerp voor zijn partij ‘van grote importantie’, ook omdat veel andere belastingen en heffingen een afgeleide zijn van de WOZ-waarde.

Jorg vraagt zich in zijn lange lijst vragen verder af of het klopt dat al langer duidelijk is dat het niet goed gaat met de overheveling van de WOZ-bepaling en belastinginning van gemeente naar de bovenlokale belastingsamenwerking BghU. Dat zou blijken uit geheim gehouden verslagen van interne overleggen en rapporten van externe organisaties.

Uit de vragen blijkt verder dat er problemen zijn met het waarderen van 550 panden in de gemeente. Nog meer problemen zouden zijn ontstaan omdat de gemeente WOZ-waardes berekent in kubieke meters, waar de BghU rekent in vierkante meters.

Ook zou de BghU zelf de nodige steken hebben laten vallen. In minstens een geval zou de dienst over zijn gegaan tot incasso zonder daarvoor de instemming gevraagd te hebben van de inwoner. Een andere inwoner vond de aanslag van drie van zijn buren in de envelop waarin zijn eigen aanslag werd thuisbezorgd.

Jorg dringt vanavond aan op openheid van zaken en op openbaarmaking van het rapport dat ten grondslag ligt aan de berichtgeving, die wethouder Van Dongen eerder deze week voorbarig noemde. Jorgs VVD heeft afgelopen dagen een publieksenquête gehouden na het bericht dat in een geheim rapport gesproken wordt over chaos, wat daarvan de resultaten zijn is nog niet bekend gemaakt.

Volgens berichten zouden de problemen de gemeente ruim een half miljoen euro extra kosten, terwijl de outsourcing juist was bedoeld als bezuiniging.

De problemen komen niet gelegen voor wethouder financiën Van Dongen (D66), die ook al te maken heeft met sterk oplopende kosten van de interne reorganisatie van het gemeentelijk apparaat.

Die reorganisatie gaat nog een half miljoen meer kosten dan vooraf was berekend. Het grootste deel van de meerkosten gaat naar vijf hoge ambtenaren die vanwege de reorganisatie boventallig zijn bevonden.