Heuvelrug

Tegenstanders Amerongs bedrijventerrein eisen openheid

In een brief aan het Heuvelrugse gemeentebestuur laat de vereniging Dorp & Natuur weinig heel van het bestuurlijk voornemen het Amerongse bedrijventerrein alsnog uit te breiden. ‘Wat zijn de werkelijke redenen van de voortzetting van de plannen.’ (538 woorden)

De vereniging strijdt al jarenlang tegen de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein met twee hectares voor Leersumse ondernemers. Volgens Dorp en Natuur zou dat ten koste gaan van natuurgebied Amerongse Eng. Het glooiende stukje Heuvelrug op de grens van Leersum en Amerongen vindt de vereniging -met 900 leden-  zowel landschappelijk als ecologisch van grote waarde.

Vorig jaar vernietigde de Raad van State het gemeentelijke plan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. De zaak was aanhangig gemaakt door Dorp en Natuur, die de aanwezigheid van foeragerende dassen in het gebied aangreep om het bestemmingsplan te bestrijden. De rechter waardeerde het onderzoeksrapport van de vereniging hoger dan een gemeentelijke pleidooi dat uitbreiding niet ten koste hoeft te gaan van dassen.

Eerder dit jaar liet wethouder Boonzaaijer weten het bestemmingsplan te willen ‘repareren’, omdat onder Leersumse ondernemers nog altijd behoefte bestaat aan het terrein. Boonzaaijer ontkende dat de reparatie te maken heeft met een dreigende schadeclaim van de door de gemeente ingeschakelde projectontwikkelaar JanssendeJong.

De vereniging Dorp en Natuur laat in haar brief weten nog meer dan voorheen te twijfelen aan de behoefte van Leersumse ondernemers voor nieuw bedrijfsterrein. Volgens de vereniging komt er met het vertrek van takelaar Hoogenraad en de Rabobank uit Leersum al voldoende bedrijfsgrond vrij in Leersum zelf. Ook zouden Amerongse ondernemers in een enquete hebben laten weten geen behoefte te hebben aan uitbreiding van het terrein.

In de brief wijst de vereniging behalve op de foeragerende dassen in het gebied zelf nu ook op een dassenterritorium ten zuiden van de N225, op landgoed Broekhuyzen. Daar zou de Amerongse volkstuinvereniging heen moeten verhuizen om plaats te maken voor natuur, nodig als compensatie voor het uit te breiden bedrijventerrein. ‘Ruimtelijk ingrepen met nadelige effecten op de functie van dat gebied op de das zijn verboden door de Flora- en faunawet’, schrijft de vereniging in haar brief.

Verder twijfelt de vereniging aan Boonzaaijers ontkenning van schadeclaim van de projectontwikkelaar en wil het inzage in de juridische verplichtingen ten aanzien van JanssendeJong. ‘Wat zijn de werkelijke redenen van de voortzetting van de plannen’, aldus de brief

Boonzaaijers voorganger Homan schermde bij het vaststellen van het bestemmingsplan juist wel met een mogelijke schadeclaim, die zou oplopen ’tot een bedrag met zes nullen’.

De gemeenteraad vergadert mogelijk pas 31 maart weer over het bedrijfsterrein, wanneer de toekomstvisie van het tegenover gelegend landgoed Zuylenstein ter sprake komt. Die toekomtsvisie staat overigens ook op losse schroeven. De eigenaar wil elf woningen bouwen op het het landgoed om restauratie en beheer de komende jaren te kunnen financieren.

Tegen de bouw bestaat forse weerstand in zowel Amerongen als Leersum. Wethouder Boonzaaijer liet vorig jaar weten dat behalve het college zelf ook de inwoners ‘daar nog wat van mogen vinden’.

Lees ook:
Uitbreiding Amerongs bedrijventerrein terug op agenda
RvS vernietigt plan uitbreiding Amerongs bedrijvengebied
Onvrede rond geheime lijst
VVD en wethouder: tunnel voor verdreven dassen
Heuvelrug weigert WOB-verzoek bedrijventerrein
Bouwmarkten en tuincentra welkom op bedrijventerrein Amerongen
D66: nieuw bedrijventerrein komt vol;UPDATED
Volkstuinen Amerongen toch naar Zuylenstein
Subsidies voor Broekhuizen, Zuylenstein, Beukenrode en St.Petrusbanden