Heuvelrug

Definitief rondweg en ‘luw’ dorpshart voor Maarsbergen

De bestuurders zijn er uit. Maarsbergen krijgt een tunnel met rondweg die het voortaan luwe dorpshart stevig afsluit. Deze ‘westvariant’ is vooral goedkoper. (730 woorden)

Dat zegt de projectgroep van ingenieurs van ProRail en ambtenaren van provincie en gemeente Heuvelrug, die maandenlang getekend en gerekend hebben aan de drie verschillende varianten. Het plan moet Maarsbergen en het verkeer op de drukke N226 van een ongelijkvloerse kruising met de spoorweg voorzien.

De oorspronkelijke variant was een verlengde tunnel recht onder Maarsbergen door, maar die werd door de complexiteit zo duur dat uitgeweken is naar een rondweg ten westen van het dorp Maarsbergen: de zogenaamde westvariant.

Van twee mogelijke westvarianten is de keus nu gevallen op een rondweg die de Tuindorpweg – de verbinding tussen Maarsbergen en buurdorp Maarn- voor doorgaand verkeer afsluit. De andere mogelijkheid was een doorgaande, maar verdiepte Tuindorpweg, maar die wordt ook te duur.

Met de nu gekozen westvariant zegt de projectgroep €3,5 miljoen aan bouwkosten te besparen. Volgens de projectgroep is de luwe westvariant ook beter voor Maarsbergen zelf.  ‘Dit is de beste invulling aan de maatschappelijke wens om de kern van Maarsbergen qua leefbaarheid te vergroten.’

Nadeel van de gekozen oplossing is wel dat het ten koste gaat van nog een extra halve hectare bos in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) van landgoed Anderstein, bovenop de anderhalve hectare EHS die het toch al zou kosten.

Bovendien komt de terreineigenaar Anderstein met extra nieuwe eisen. Behalve geld zijn dat maatregelen die licht- en geluidshinder moeten beperken. Verder komt de afsluiting van de Andersteinweg voor doorgaand verkeer terug op de agenda. Die afsluiting was drie jaar geleden nog aanleiding voor een controverse tussen wethouder Homan en landgoed Anderstein enerzijds en de gemeenteraad anderszijds.

Volgens de raadsinformatiebrief die vanmiddag is vrijgegeven is de klankbordgroep met Maarsbergers niet onverdeeld tevreden over de gekozen oplossing. Met name aanwonenden van de Engweg en Tuindorpweg verzetten zich tegen de rondweg, die vlak langs of zelfs door hun voor- en achtertuinen zal lopen.

Toch is het volgens de projectgroep de breedst gedragen oplossing. De meevallende kosten zouden bovendien ‘financiële ruimte’ geven om een aantal bezwaren weg te nemen, zoals het verplaatsen van twee benzinestations langs de N226 in Maarsbergen.

Aanvankelijk -in 2012- werd Maarsbergen de keuze gegeven tussen een rotonde of een kruispunt in het toch al door diverse verkeersaders doorsneden dorpje. Die varianten bleken al snel onhaalbaar, vanwege het felle verzet onder de inwoners en veranderende prognoses over verkeersdrukte, die de projectgroep dwong tot een ingrijpender oplossing.

EInd 2013 ging de Heuvelrugse gemeenteraad vervolgens akkoord met een nieuw plan, uit de koker van Maarsbergens Huyser en Hartvelt en met meerkosten van €2,5 miljoen.

In een besloten vergadering eind 2014 ging de gemeenteraad vervolgens akkoord met nog eens €2,5 miljoen aan mogelijke meerkosten. Volgens wethouder financiën Van Dongen destijds betrof dat een reservering die hoogstwaarschijnlijk nooit nodig zou zijn, maar inmiddels zit het bedrag al stevig verankerd in de gemeentelijke begroting.

Pas later drong het tot verraste gemeenteraadsleden door dat ze in de bewuste vergadering ook de zeggenschap over het dossier uit handen hadden gegeven aan de provinciebestuurders, die er een Provinciaal Inpassings Plan van maakten, waar gemeenten weinig over te zeggen hebben.

Het plan komt de komende weken desalniettemin langs in de gemeenteraad, die daarvoor op 17 maart naar Maarn verhuist. Begin april -dan weer gewoon in de vertrouwde Doornse burelen- volgt een besluit. Volgens verantwoordelijk wethouder Veldhuizen hebben de provinciebestuurders beloofd dat besluit ‘zwaarwegend’ mee te nemen in hun eigen besluitvorming later dit voorjaar.

Citaat uit de brief

‘De westvariant met afgesloten Tuindorpweg sluit het beste aan op de hierboven genoemde ontwerp- en inrichtingseisen van de klankbordgroep: het bied een zo goed mogelijke doorstroming, maakt de Tuindorpweg zo rustig mogelijk, zorgt voor een goede bereikbaarheid van de relatie Maarn-Maarsbergen (de variant met doorgetrokken Tuindorpweg is weliswaar een meer directe route maar wordt qua functionaliteit door de te verwachten congestie teniet gedaan) en biedt meer ruimte om veilige fietsroutes te realiseren. Doordat de financiële ruimte binnen deze variant het meest groot is, zijn de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de realisatie van mitigerende maatregelen en het verplaatsen van de benzinestations ook bespreekbaar.

Voor meer documenten en plantekeningen klik hier (en scroll naar beneden)

Lees ook:

Maarsbergse tunnel: Heuvelrugs eigen gate
Wethouder: extra €2,5M voor tunnel is garantstelling
Verlengde tunnel ruim dubbel zo duur
Groen licht voor tunnelverlenging Maarsbergen
Provincie legt €5 miljoen bij voor Maarsbergse tunnel
Maarsbergen wil nieuw tunnelplan
Maarsbergen kondigt verzet aan