GratisHeuvelrug

Over dure lucht en rode stoplichten; Updated: +kazerne

Even aandacht voor brieven van gemeenteraadsleden inzake schier oneindige dossiers. Over een duur, maar almaar leger gemeentekantoor en over stoplichten die zinloos op rood blijven staan. Update: En een brief die veel bekijks heeft, over de steeds duurdere kazerne en een onjuist informerend ministerie.

Wie dacht dat de discussie over het nieuwe gemeentekantoor voorbij was, die heeft het mis. Raadslid Sybe Streekstra -namens de lokale partij BVH- voelt het voortdurende ongenoegen onder de bevolking goed aan en gooit de knuppel weer eens in het hoenderhok.

In een ingezonden brief aan de lokale media vindt Streekstra dat de ruim zesduizend ondertekenaars van de petitie tegen de bouw ‘gelijk hebben gekregen.’

Volgens Streekstra staat tweederde van het kantoor inmiddels leeg. ‘Voor de reeds bekende lege ruimte en de nu verlaten ruimten moet de burger elke maand aan de Bank Nederlandse Gemeenten betalen.’ Streekstra pleit er in zijn brief voor de lege ruimte te verbouwen tot appartementen en deze vervolgens onder te verhuren.

 

Dat een van de gebouwen nog voor oplevering werd doorverhuurd was reeds bekend. Dat de andere twee kantoren ook langzaam leeglopen klinkt logisch, gezien de outsourcing van de afdelingen ict en belastingen, en de inkrimping van de rest van het ambtenarenapparaat.

Nieuw is de bewering dat het saldo van leegstand inmiddels op tweederde staat. Daarom vroeg Hillridge Streekstra om een toelichting: ‘Het kantoor is nooit geheel afgebouwd. Verhuur aan RID en het nieuwe werken geeft ruimte. Dat alles is ca. de 2/3 lucht,’ aldus een wat summiere Streekstra.
Hillridge heeft de afdeling voorlichting gevraagd om bevestiging dan wel ontkenning van de leegstand. Komt morgenochtend, aldus wethouder Boonzaaijer zonet via whatsapp.

Stoplicht op rood

De raadsleden Scheltinga en Verhoef (GroenLinks/PvdA) vragen in hun brief -niet aan de lokale media maar netjes verpakt als officiële vraag ‘artikel 39 RvO’- aandacht voor een andere ergernis: het stoplicht dat zinloos op rood staat.

De vraag van de raadsleden -waaronder in elk geval één fervente fietser, maar de ander kent de weg heel goed vanachter zijn voorruit- is hoe vaak de verkeerslichten worden gecontroleerd op hun effect op doorstroming, hoe vaak er klachten binnenkomen over die werking en of er beeld is in hoeveel gevallen de afstelling van verkeerslichten niet optimaal is. Vervolgens spitst de brief zich toe op de stoplichten rond verkeersknooppunt Nijendal/A12 in Driebergen, die zinloos vaak op rood staan voor de fietser.

De vraag die zich bij Hillridge -ook een fervent fietser- opwerpt is waarom die vraag nu komt. De stoplichten staan al jarenlang zo afgesteld dat fietsers de kleur van het lichtje als advies interpreteren en verder vooral de eigen koers varen.

Maar wie weet dringt ‘het primaat’ dat de gemeenteraad jaren geleden al legde op fietsers en voetgangers -en op het geduldige papier- nu ook door bij de ontwerpers van wegen. Ondertussen fietsen de fietsers onverdroten voort over steeds smallere fietspaden, gemaakt van verzakkende tegels, laverend langs plassen, onverhoedse drempeltjes en bergjes herfstblad.

Kazerne

Het meeste opzien baart echter een brief van D66-raadslid Kamp over de Doornse Van Braam Houckgeestkazerne. Alle tweeduizend mariniers verhuizen naar Vlissingen, zo was de uitkomst van lang en bitter gevecht tussen de gemeente Heuvelrug en topambtenaren op het ministerie van defensie.

Nu blijkt dat de bouw van de nieuwe kazerne in Vlissingen veel meer gaat kosten en langer gaat duren, vraagtKamp zich af ‘hoe sterk of zwak onze businesscase nu eigenlijk was’ en of de gemeente Heuvelrug ‘op basis van deze nieuwe feiten destijds onvolledig en onjuist door Defensie is geïnformeerd.’

De brief van Kamp wordt druk gelezen en doet intussen flink de ronde in facebookgroepen, zo ziet Hillridge in de statistieken.

 

Lees ook:
Over het blad-en sneeuwvrijhouden van fietspaden
Heuvelrug wil fietspad verlengde Traaij niet opknappen
Brit schrikt van Heuvelrugse fietspaden
Stelling 11: De Heuvelrugse fietssnelweg
Geknipt voor jullie: overbodig fietsstoplicht
En/Of:
Gemeentekantoor: Wethouder lenig door het stof
Gemeentekantoor: nog meer geld over
Gemeentekantoor: nog steeds geld over
Nieuw gemeentekantoor nu al te groot
Exploitatiekosten nieuwe gemeentekantoor veel lager dan oude huisvesting
Heibel over leeg gemeentekantoor