Heuvelrug

Fel verzet tegen plannen Zuylestein

De verhuizing van de Amerongse volkstuintjes is geschrapt uit Zuylesteins ’toekomstvisie’. Waarmee het plan voor uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein weer verder op drijfzand raakt. Intussen raakt het verzet tegen plan Zuylestein steeds steviger geharnast. (645 woorden, zeven beelden, leestijd 4 minuten)

Oorspronkelijk was het de bedoeling het Amerongse volkstuincomplex over de provinciale N225 heen te verhuizen naar Landgoed Zuylestein. Dat is een voorwaarde die de provincie stelt bij de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein voor Leersumse ondernemers.

De vrijgekomen grond van de volkstuintjes zou dan als compensatie dienen voor de verloren natuur, als gevolg van twee hectares nieuw bedrijventerrein. Maar vorig jaar oordeelde de Raad van State dat die verhuizing juridisch onvoldoende verankerd lag in een overeenkomst met landgoed Zuylestein.


wandelpad tussen Zuylestein en Wayenstein

Bouw van elf woningen

De verhuizing van het volkstuincomplex stuit ook op bezwaren van omwonenden van Zuylestein, schrijft de gemeente in een brief over het toekomstplan van Zuylestein. Mede daarom zijn de volkstuintjes uit de jongste versie van het Zuylesteinse plan geschrapt.

Dat plan wordt vanavond besproken in de gemeenteraad, maar kent erg veel tegenstand. Het verzet spitst zich toe op de bouw van elf woningen op het landgoed. De bouw is volgens eigenaresse De Brauwere nodig om de restauratie van het landgoed te financieren. Maar tegenstanders wijzen op de precedentwerking; als dit wordt toegestaan kunnen alle landgoederen in geldnood op hun landgoed nieuwe woningen bouwen.


de oude hoeve Wayenstein, momenteel omringd door buizen

Het verzet keert zich niet zozeer tegen de bouw van een vijftal woningen rond het kasteeltje Zuylestein zelf. Veel verzet keert zich tegen aantasting van het landgoed aan Amerongse zijde, daar moeten zes nieuwe woningen verrijzen rond de te restaureren boerderij Wayenstein. Volgens tegenstanders ontstaat daarmee een nieuwe woonwijk middenin natuurgebied.


naast de hoeve is een bezinkbassin aangelegd

Misleidend en niet transparant

Maar ook tegen de bouw van een onbekend aantal woningen op een weiland -een extern stuk van het landgoed- aan de Leersumse Nieuwe Steeg bestaat veel verzet. Afgelopen week kwamen er zeven brieven binnen die de handelwijze van de gemeente ‘niet transparant en zelfs misleidend‘ noemden.

Bewoners zouden ‘minimaal geinformeerd‘ worden door ‘de externe projectleider, die het landgoed door de gemeente ter beschikking’ is gesteld. ‘En die duidelijk tot doel heeft dit plan erdoor te krijgen’, aldus een van de brieven. De projectleider zou ‘dingen achterhouden’, wat ‘riekt naar opzet’.

Het plan voor Zuylestein kwam tot stand met steun van de provincie Utrecht, die het bombardeerde tot pilotproject. De Heuvelrugse gemeenteraad lijkt kritischer te staan tegenover het plan. Ook wethouder Boonzaaijer liet kort na zijn aantreden weten ‘dat de mensen er nog wel wat van moeten vinden.’


om slib te bergen dat uit de sloten, vaarten en grachten van het landgoed wordt gedregd

Volkstuintjes

Overigens is het schrappen van het volkstuincomplex niet definitief. Mocht de provincie er niet mee akkoord gaan, treedt het landgoed opnieuw in overleg met tegenstanders van de verhuizing, aldus de gemeente in de brief die vanavond wordt besproken en waarover half april een besluit valt.


de volkstuintjes op hun huidige locatie, op de Amerongse Eng

Onlangs kreeg ook landgoed Oudeweg een uitzonderingspositie. Het bosje achter de gelijknamige villa Oudeweg, die al jaren staat te verpieteren aan de N225 tussen Doorn en Driebergen, stond nooit bekend als landgoed, maar bleek die status wel te hebben.

Hierdoor wordt de projectontwikkelaar vrijgesteld van de gemeentelijke eis 35% van elk woningbouwproject te bestemmen aan sociale woningbouw en mag hij er zes dure villa’s bouwen. Volgens wethouder Boonzaaijer was dat te billijken, omdat de projectontwikkelaar de gemeenschap een dienst bewijst door het landgoed te restaureren en te behoeden voor verder verval.

De fracties van D66 en SP keerden zich destijds als enigen fel tegen het voorstel. Volgens de woordvoerders Hak (D66) en Schmidt (SP) bestond er op de Heuvelrug geen behoefte aan woningen van rond een miljoen euro.

Lees ook:
Volkstuinen Amerongen toch naar Zuylestein
Subsidies voor Broekhuizen, Zuylestein, Beukenrode en St.Petrusbanden
Tegenstanders Amerongs bedrijventerrein eisen openheid
Bedrijventerrein Amerongen: bewijsstuk zoek in de post
D66: nieuw bedrijventerrein komt vol;UPDATED