Heuvelrug

Ontdekkingsreis (tzt) mogelijk naar nieuwe school aan Sportlaan;UPDATED

ontdekkingsreis

De Driebergse basisschool Ontdekkingsreis haalt de nationale pers met een ‘uitzettingsbevel’.  De gemeente Heuvelrug heeft een vervangend gebouw voor de school, maar de school zegt niet weer te willen verhuizen naar ‘een slooppand’. Een rel is geboren. Ze hadden beter even kunnen wachten, vindt de wethouder, die vanmiddag een keuzevoorstel bespreekt met zijn collega’s. Waaronder ook een voorstel voor nieuwbouw op de Sportlaan. ‘Dat behoort inderdaad tot de mogelijkheden.’ Update: Keuze is aan gemeenteraad: klein, iets groter of groot schoolgebouw, aan Jagerspad of Sportlaan.
Wordt tientjeslid of lees via Blendle (1104 woorden, leestijd 7 minuten)

Zojuist rollen vragen binnen die lokaal VVD-politica Kerstens stelt over de ‘eenzijdige berichtgeving‘ in de rel rond basisschool Ontdekkingsreis. Die rel werd afgelopen vrijdag geboren, nadat school, onderwijskoepel Wereldkidz en de ouders van de school eendrachtig een mediaoffensief inzetten.

Vrijdagmiddag maakte een fotograaf van de Volkskrant beelden in het tijdelijke onderkomen van Ontdekkingsreis, een basisschool die al jaren overlegt met de gemeente Utrechtse Heuvelrug over een permanent onderkomen. De school -met nu drieëntachtig kinderen- huist de laatste acht jaar in een voormalig cursusgebouw van de FNV, later werd het nog even asielzoekerscentrum.

Volkskrant, Hart van Nederland, AD, rtvUtrecht, Trouw, PO-raad

Zaterdag verschenen de foto’s bij een artikel in de Volkskrant; ‘het gammelste schoolgebouw van Nederland’, stond er boven. Volkskrantlezers zagen een ondergelopen kelder, met wit uitgeslagen muren. Ramen met bochtige tochtstrips. In het artikel komen directrice en onderwijzers aan het woord, die vertellen dat ze dagelijks hun haren en kleren moeten wassen, omdat die alweer naar schimmel ruiken.

Zaterdag ook een artikel in het lokale AD en een reportage van het regionale rtvUtrecht. Gisteravond hetzelfde verhaal -voor misschien wel miljoenen kijkers- in het SBS-programma Hart van Nederland. Vanochtend volgde ook dagblad Trouw nog, dat in haar reportage abusievelijk Doorn als gemeentenaam hanteert. En vanavond maakt de school opnieuw zijn opwachting bij rtvUtrecht.

Afgelopen weekend schaarde zelfs de PO-raad zich achter het mediaoffensief van de school, tot ergernis van raadsleden, die niet nalieten hun verbazing  te delen op twitter over wat ze collectief beoordelen als eenzijdige berichtgeving.

Huur opgezegd

Aanleiding voor het mediaoffensief is een brief die de school vorige week ontving van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de brief de mededeling dat de huur is opgezegd door een projectontwikkelaar die het terrein eind 2014 aankocht van de failliete eigenaar. De nieuwe eigenaar wil de school slopen en op de grond zes villa’s bouwen.

Eigenlijk was de afspraak dat de school tot 2017 in het gebouw zou mogen blijven, maar daar is de projectontwikkelaar op teruggekomen.

Voor de school was met de brief de maat vol, het wacht al jaren op een nieuw schoolgebouw. In al die jaren stond de naam Ontdekkingsreis vaak op de agenda van raadsvergaderingen. Tal van mogelijke locaties passeerden de revue. Samen met een andere school in een nieuw gebouw, maar de andere school haakte af. Alleen in te renoveren monumentale schuur, maar dat bleek te duur.

Niet weer naar slooppand

Zelf kwam de school ook met voorstellen. Een nieuw gebouw in de Driebergse nieuwbouwwijk de Groenen Tuinen: onhaalbaar en te duur. Een nieuw gebouw op het Driebergse landgoed De Horst: ook te duur, bovendien bleek De Baak, eigenaar van het landgoed, niet van het plan op de hoogte.

Uiteindelijk resulteert alleen het gemeentelijk voorstel om te verhuizen naar een verlaten schoolgebouw aan het Jagerspad, in de kern van Driebergen. Met een renovatie van een deel van dat gebouw zou het geschikt zijn voor een zeventigtal leerlingen van de Ontdekkingsreis, al dan niet tijdelijk.

Maar dat wil de school niet. ‘We gaan niet opnieuw verhuizen naar een slooppand,’ zeggen filiaaldirectie, koepeldirectie en ouders eendrachtig in hun mediaoffensief. Het ontbreken van een duidelijk vooruitzicht zou de school opbreken. Vorig jaar telde de school nog honderd leerlingen, nu drieëntachtig. ‘We hebben geen vierjarigen meer, ouders zien vanwege de onzekerheid af van aanmelden’, aldus een ongeruste ouder.

Antwoord schuldig

De gemeente blijft al dagen een antwoord schuldig. Het zou wel voor een weerwoord gebeld zijn door de verscheidene media, maar dat weerwoord kwam niet in de verschillende artikelen en reportages terecht. Vrijdagmiddag volgde nog wel een kort persbericht, waarin de gemeente het ontruimingsbevel ontkent.

‘Ik vind het tijdstip van het persbericht bijzonder’, reageerde wethouder onderwijs Veldhuizen vrijdagmiddag telefonisch, op vragen van Hillridge. ‘Ik ga er ook liever niet zo veel over zeggen, omdat ik dinsdag een voorstel voor definitieve huisvesting van de school in de collegevergadering heb.’

Wat dat voor voorstel is, dat houdt Veldhuizen nog even voor zich. Wel wil hij kwijt dat er gekozen kan worden uit verschillende mogelijkheden. ‘In dit voorstel heeft de school nota bene de eigen argumenten mogen opschrijven, waarom ze daar heen willen en voor hoeveel kinderen ze willen bouwen’, aldus Veldhuizen, die toch een tipje van de sluier oplicht. Want gaat het nu over het allerjongste idee: een nieuwe school aan de Sportlaan, aan de noordwestrand van Driebergen, waar de gemeente een nieuwbouwwijkje heeft gepland? ‘Dat behoort inderdaad tot de mogelijkheden.’

Concurrentie tussen scholen

Vraag is dan nog wel wat voor omvang dat nieuw schoolgebouw mag hebben. Het is een publiek geheim dat niet alleen de gemeente, maar vooral andere scholen dwarsliggen in het toekennen van de gevraagde vierkante meters aan Ontdekkingsreis. Onlangs wezen de scholen in overlegorgaan OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tussen de scholen zelfs een nieuw prognosemodel af. In dat model wordt Ontdekkingsreis geprognosticeerd op 120 leerlingen, bijna het dubbele van de vorige prognose. Dat scenario zien de omliggende -en dus concurrerende- scholen niet zitten, gezien de krimp van het aantal leerlingen over de gehele gemeente.

Jagerspad

Overigens bestaat dat nieuwe schoolgebouw voorlopig alleen nog op papier. Wat blijft staan is dat Ontdekkingsreis per augustus moet verhuizen, en dat de verlaten school aan het Jagerspad de beste optie is. Veldhuizen: ‘Hoe vervelend het ook klinkt, ze zullen tijdelijk naar een nieuwe locatie moeten. Dat kan voor niemand een verrassing zijn. En meest voor de hand liggende optie is de lege school aan het Jagerspad. Daar kunnen ze met kleine aanpassingen in.´


locatie Allemanswaard

Een andere optie is een gloednieuw schoolgebouw in de Allemanswaard, Amerongen. Dat gebouw -pas een jaar geleden opgeleverd- wordt verlaten door de openbare basisschool de Uitkijk. Dat schooltje huisde -ook in afwachting van nieuwbouw- jarenlang in containers, wat niet bevorderlijk bleek voor het leerlingenaantal. Per einde schooljaar houdt de Uitkijk op te bestaan.

Of het Amerongse gebouw een optie is valt te betwijfelen. Wethouder Veldhuizen wil zich er niet over uitlaten. Maar ook de ouders van Ontdekkingsreis zelf -voedingsgebied ligt rond Driebergen, dat is twaalf kilometer verder- zitten niet te springen om hun kinderen in schoolbussen te stoppen.


te lang in tijdelijk onderkomen deed Uitkijk de das om

Update 17:09: De wethouders zijn er uit, althans voor zichzelf: de keuze is verder aan de gemeenteraad: Een nieuw of vernieuwd schoolgebouw aan het Jagerspad, of een nieuw gebouw aan de Sportlaan. Voor 71, 81 of 120 leerlingen. Advies van scholenberaad OGOO: maximaal 80 leerlingen. De gemeenteraad moet op 14 april een keuze maken. Per augustus verhuist de school naar de leegstaande school aan het Jagerspad