Heuvelrug

Groenberaad Heuvelrug nu ook al tegen ecoducten

In een persbericht keert de Federatie Groene Heuvelrug zich tegen de aanleg van ecoducten over twee provinciale wegen in de Utrechtse Heuvelrug. Het zou te veel kosten aan natuur, terwijl er al reeën genoeg zijn. Een 60-km regime is voldoende om dieren veilig te laten oversteken.

Volgens de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) zijn ecoducten over snelwegen nodig om natuurgebieden met elkaar te verbinden, maar zijn de bewuste ecoducten over de provinciale wegen N226 en N227 overdone. Volgens de FGH gaat de bouw juist ten koste van natuur, terwijl er onvoldoende noodzaak voor is. ‘En wij worden opgescheept met lelijke betonnen kolossen midden in de natuur.’

In het persbericht stelt de FGH dat beide ecoducten eigenlijk alleen ongelukken met reeën voorkomen, terwijl er al een overschot aan reeën is.  Bovendien zouden vanwege de fuiken rond de ecoducten -hekwerken die het wild in de richting van de ecoducten dwingen- veel reeën juist uitwijken naar de zuidelijke N225,  waar geen ecoduct overheen ligt.

De FGH -waarin de groenclubs van alle Heuvelrugse dorpen zich hebben verenigd, in totaal 2500 leden- pleit in plaats van ecoducten voor een 60-km regime op alle wegen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, dat bijna de gehele gemeente omvat.

Die snelheidsverlaging zou de kans op ongelukken al meer dan halveren, terwijl het automobilisten slechts een minuut extra reistijd kost. ‘De provincie zou zwaarder moeten tillen aan het concept van Nationaal Park dan aan het aanbieden van ons gebied als een aantrekkelijke mogelijkheid om je per automobiel snel van A naar B te verplaatsen, ‘zegt bestuurslid Chris Moen in een toelichting.

‘We hopen dat de provincie zich naar aanleiding van het verzet opnieuw beraadt op het ecoductenplan,’ aldus Moen, die zegt dat de FGH zich niet zal neerleggen bij de ecoducten, ook al mocht er geen 60km-regime komen.

‘Er blijven genoeg ernstige bezwaren over – ik noem vooral gebrek aan effectiviteit, schade aan flora en fauna, afschuwelijke betonkolossen, hinder voor wandelaars en andere recreanten en hoge kosten – om tegen de bouw van ecoducten op de gekozen plaatsen te zijn. Dus een weigering om de 80-km aan te pakken is weliswaar betreurenswaardig,  maar niet doorslaggevend.’

Meer verzet

De twee ecoducten zijn de laatste die zijn overgebleven in een provinciaal plan, waarbij dieren via corridors en ecoducten ongehinderd door verkeer kunnen migreren tussen de natuurgebieden in de provincie. Dat is nodig om de soortenrijkdom overeind te houden en de verschillende populaties diersoorten groot genoeg te houden om inteelt te voorkomen.

Zeven andere ecoducten werden al geschrapt uit de plannen, wegens de economische crisis, waarbij ook de provincie Utrecht de broekriem moest aanhalen. Maar de ecoducten over de provinciale wegen N226, tussen Leersum en Maarsbergen en N227, tussen Doorn en Maarn bleven overeind. Ze liggen in elkaars verlengde en moeten de oostflank van de Heuvelrug verbinden met de Noordflank en het Gooi.


wethouder Boonzaaijer toont de plantekeningen

Vorig jaar al stuitten de plannen op verzet. Behalve lokale politici die zich overruled voelden door provinciale bestuurders -de aanbesteding was al de deur uit terwijl hen nog niets was gevraagd- ontstond er ook veel wrevel bij direct omwonenden, die met grote hekwerken in hun buurt te maken zouden krijgen.

Dat verzet kwam begin dit jaar verder op stoom door scherpe kritiek bij de lokale fracties van D66 en VVD -vanouds machtige partijen op de Heuvelrug- met steun ook van de lokale SP. Zij vonden de ecoducten overbodig.

Volgende week maandag vergadert de Heuvelrugse gemeenteraad over de ecoducten. ‘Er is nog niks zeker, het gaat over voorgenomen besluiten, aldus wethouder Boonzaaijer vorig jaar. ‘Zodra de provincie er uit is gaan wij de plannen in behandeling nemen, lopen we onze procedure en krijgt de bevolking nog alle mogelijkheden om de plek te bekijken, de vorm en de inpassing. En om zienswijzen in te dienen.’

Lees ook:
Heuvelrug krijgt heus ook inspraak over ecoducten
Persbericht FGH