AmerongenHeuvelrug

Zuylestein mag vast verder met restauratie Wayestein

Het verzet tegen de toekomstplannen van landgoed Zuylestein brengt de restauratie van hoeve Wayestein in gevaar. Daarom wordt de restauratie van de vervallen boerderij uit plan Zuylestein gelicht. (302 woorden, drie beelden)

De ruïnes van Wayestein liggen ten zuidwesten van kasteel Zuylestein, te Amerongen. Voor het gehele landgoed Zuylestein is een toekomstplan opgesteld, maar daartegen bestaat veel verzet, met name vanwege de bouw van elf nieuwe woningen op en rond het landgoed.


hoeve Wayestein

Vanwege dat verzet is de kans groot dat het plan moet worden aangepast en pas later weer in procedure komt. Daarvan zou de restauratie van hoeve Wayestein het slachtoffer kunnen worden.

Voor de restauratie heeft het landgoed een flinke subsidie ontvangen. ‘Daarom drukt de restauratie niet meer op de exploitatie’, aldus een raadsvoorstel.

Om de restauratie te bekostigen zouden er aanvankelijk vijf woningen naast de oude boerderij opgetrokken mogen worden, maar die maken er voorlopig geen deel meer van uit.


18e-eeuws stalgebouw op rechthoekige grondslag, opgetrokken in rode baksteen, onder met rode pannen gedekt schilddak

‘De restauratie heeft uitsluitend betrekking op de aanwezige bebouwing. Die zal worden hersteld. Er zal geen uitbreiding van bebouwing plaatsvinden en de functie van de monumentale bebouwing zal van agrarisch naar wonen worden gewijzigd’, aldus het voorstel, dat ook nog melding maakt van een ‘gegadigde’ voor de toekomstige woning.

Hoeve Wayestein is vermoedelijk na 1710 gebouwd, toen Frederick van Nassau Zuylensteyn, Heer van Wayestein, Zuilenstein van zijn broer William Henry erfde en toen de Middeleeuwse Ridderhofstad Wayestein werd afgebroken. Wellicht is het kloosterkozijn van het oude kasteeltje afkomstig, lezen we op de website Rijksmonumenten.


populierenlaantje, met vallend blad, tussen Wayestein en Zuylestein

Lees ook:
Fel verzet tegen plannen Zuylestein
Volkstuinen Amerongen toch naar Zuylestein
Subsidies voor Broekhuizen, Zuylestein, Beukenrode en St.Petrusbanden
Tegenstanders Amerongs bedrijventerrein eisen openheid
Bedrijventerrein Amerongen: bewijsstuk zoek in de post
D66: nieuw bedrijventerrein komt vol;UPDATED