Heuvelrug

Parkeren mag vast op zandvlakte, in afwachting van P+R

Treinforensen mogen in afwachting van de bouw van de langverwachte parkeergarage zolang wel parkeren op een grote zandvlakte naast NS-station Driebergen-Zeist, zegt wethouder Veldhuizen. (710 woorden)

De bouw van de parkeergarage naast het NS-station staat al jaren op de agenda, om het grote tekort aan parkeerplaatsen voor treinforensen op te lossen. De oplevering staat gepland voor 2016, maar een begin van bouwwerkzaamheden is nog niet waargenomen.

Automobilisten parkeren in afwachting overal rond het station. Behalve op het officiële-P+R terrein -daar is het moeilijk een plekje te vinden- is dat ook op groenstroken rond het station en op de landgoederen rondom, zoals het park Beerschoten-Willinkshof en landgoed Reehorst.

Sommige automobilisten nemen alvast het risico

Voorzichtig verschijnen er intussen ook rijtjes auto’s langs de zoom van het terrein, een grote zandvlakte langs de Odijkerweg. De gemeente zal dat oogluikend toestaan en de politie zal daar niet bekeuren, zegt de Heuvelrugse wethouder Veldhuizen, die het stationsgebied in portefeuille heeft. ‘Nee er wordt daar niet gehandhaafd. Op alle ruimte die daartoe beschikbaar is en als parkeerruimte gebruikt kan worden en waaruit niet heel veel overlast uit ontstaat, kan wat mij betreft op dit moment geparkeerd worden.’

Geen bonnen

Veldhuizen bevestigt dat de politie ook op het officiële P+R-terrein -er wordt daar ook op randjes en groenstrookjes geparkeerd-  geen bonnen achter ruitenwissers achterlaat, zoals zij in het verleden wel deed.

Veldhuizen heeft bovendien de provincie gevraagd de slagboom aan de andere kant van het bouwterrein -vlakbij de hoofdingang van het station- te laten openen. ‘Dan kunnen we die parkeerplaatsen gebruiken, dat neemt de druk weg.’

Het terrein stond ook in 2012 op de nominatie tijdelijke parkeerplaats te worden, maar daar kwam het uiteindelijk niet van, omdat de bouw van de parkeergarage destijds al veel eerder werd voorzien. Sindsdien ligt het enorme veld braak, terwijl het in de onmiddelijke omgeving elke ochtend dringen is.

de zandvlakte afgelopen zomer

Bouw kan beginnen

Wat betreft de bouw van de parkeergarage zelf, die komt op stoom, zegt Veldhuizen. ‘Het was de bedoeling dat die eind 2016 wordt opgeleverd. Dat zal waarschijnlijk niet lukken, maar als het in hoog tempo gebouwd kan worden, is dat parkeerprobleem in elk geval opgelost.’

Ook volgens voormalig grondeigenaar Trooster zit de bouw er aan te komen. ‘Ik heb het meer dan tweeënhalf jaar geleden verkocht aan de provincie. Volgens mij gaan ze deze zomer beginnen met de aanleg van de weg en de overige werkzaamheden volgen daarna. Ze zitten nu in het aanbestedingsproces.’

Vier jaar geleden liepen er nog onderhandelingen over een verdiepte parkeergarage voor achthonderd auto’s, met kantoortorens van Trooster er bovenop. Op enig moment kwamen daar ook de auto’s van Triodosbank nog bij, waardoor op de tekeningen een garage voor elfhonderd voertuigen verscheen. Maar alle onderhandelingen liepen uiteindelijk op niets uit.

Ondergronds te duur

Ontwikkelaar Trooster kwam er financieel niet uit met NS, gemeente en de provincie Utrecht. Bovendien bleek het graven in de grond te stuiten op bezwaren van natuurbeschermers, die vreesden dat de kelders grondwaterstromen zouden onderbreken, met verdroging van de eeuwenoude bomen op landgoed Reehorst als gevolg.

De parkeergarage verscheen vervolgens bovengronds op de plantekeningen. Het aantal voertuigen werd daarbij teruggeschroefd naar zeshonderd. Triodos week voor de parkeerplaatsen van haar medewerkers en bezoekers intussen uit naar eigen grond, op landgoed de Reehorst.  Van Trooster kocht de provincie Utrecht in 2013 de helft van kantoorgebouw Vierdaelen, liet het slopen om plaats te kunnen maken voor de parkeergarage.

Triodos kan verder

Triodosbank kreeg afgelopen week groen licht van de Heuvelrugse gemeenteraad voor de bouw van een nieuw binnenlands hoofdkantoor op landgoed Reehorst, naast het station. Alleen SP, ChristenUnie en lokale partij BVH stemden tegen de bouw, die over uiterlijk een half jaar kan beginnen, zodra eventuele bezwaarprocedures zijn doorlopen.

Volgens de tegenstemmers staan er in de regio al meer dan voldoende kantoren leeg om te herontwikkelen en past de bouw van een nieuw kantoor in een natuurgebied niet in de doelstellingen van de provincie, die vorig jaar flink hakte in de toegestane vierkante meters nieuwe kantoorruimte in de provincie Utrecht.

De Heuvelrugse partij GroenLinks/PvdA stemde uiteindelijk niet tegen het plan, waart het zich vorige maand nog tegen keerde. Woordvoerder Scheltinga beoordeelde verdere oppositie als zinloos, volgens hem kan het project nu maar beter zo snel en mooi mogelijk gerealiseerd worden.