Driebergen

D66 wil duidelijkheid over Driebergse brandweerkazerne

Morgenavond besluit de Heuvelrugse gemeenteraad of het voormalige Driebergse gemeentekantoor verkocht mag worden aan een projectontwikkelaar.  Maar D66 wil eerst een duidelijker kosten-baten analyse, met name rond de te handhaven brandweerkazerne, voordat Bosstraat1 wordt verkocht. ‘Er ligt helemaal geen besluit aan ten grondslag, dat is zo vreemd.’ (689 wooorden)

Donderdag besluit de gemeenteraad over de verkoop van het gemeentekantoor aan projectontwikkelaar Van Grootheest, die het wil slopen en op de locatie seniorenappartementen bouwen. Wethouder Boonzaaijer wil het complex verkopen exclusief brandweerkazerne, omdat er voor de Driebergse brandweer geen andere locatie zou zijn die aan alle eisen rond uitruktijden zou voldoen.

Maar de besluitvorming gaat te snel en te informeel, betoogt D66-raadslid Blaauw in een motie die hij morgenavond indient. Met die motie wil Blaauw de keuze voor handhaving van de kazerne op de huidige locatie opnieuw en beter beargumenteerd zien.

Blaauw wil eerst inzage in de afwegingen die het college maakte, plus een zuivere kosten-batenanalyse. Daaruit kan blijken dat de kazerne eigenlijk afgeschreven is en de gemeente op afzienbare termijn op kosten gaat jagen. ‘Als het huidige gemeentekantoor ‘op’ is, zou dit ook kunnen gelden voor de brandweerkazerne’, aldus Blaauw in zijn motie, die de snelle verkoop van het Bosstraatkantoor daarmee weer op losse schroeven zet.

Blokkeren

Blaauw wil dat de gemeente eerst een formele en zuivere afweging maakt, licht hij vanochtend toe per telefoon: ‘Er ligt nu helemaal geen besluit aan ten grondslag, dat is zo vreemd. Formeel hebben we nog afgelopen december besloten het gehele complex te verkopen. Dat de kazerne daarvan wordt uitgezonderd is nooit formeel besloten en duidelijke cijfers en overwegingen ontbreken. Daarom kunnen we nu geen verstandige afweging maken.’

Blaauw gaat het voornamelijk om het bieden van een alternatief aan de huidige gebruikers van het afgeschreven kantoor, dat nu onderkomen is voor veel sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties. ‘Het is me echt om hen te doen, dat ze nog een alternatief hebben, namelijk in het oude kantoor blijven. Dat kan nu niet, omdat er snel verkocht zou moeten worden.’ De verkoop morgenavond blokkeren kan de gemeenteraad ook niet, zegt Blaauw. ‘Dan wordt er weer geschermd met claims van de projectontwikkelaar.’

VRU

Uit een onlangs vrijgegeven VRU-rapport blijkt dat de cirkel van mogelijke locaties voor een brandweerkazerne overigens niet beperkt is tot alleen de huidige locatie. Bovendien is er ook een constructie denkbaar waarin de kazerne met de rest van het complex wordt meeverkocht aan Van Grootheest, die het dan weer terugverhuurd aan de VRU, de beheersorganisatie van de brandweer, suggereert Blaauw.

Als zou blijken dat er wel een andere locatie mogelijk is, kan de kazerne meeverkocht met het gemeentekantoor. Als geheel zou het complex veel meer opbrengen, aldus Blaauw in zijn motie: ‘Aangezien de verplaatsing van de brandweerkazerne naar verwachting tot een hoger rendement voor de hele locatie zal leiden.’

Geheim

De gemeente Heuvelrug houdt de verwachte opbrengst van het kantoor geheim, evenals de verkoopprijs aan Van Grootheest, al doen schatiingen van rond het driekwart miljoen al langer de ronde in het geruchtencircuit. Ook zou er sprake zijn van een claim van Van Grootheest, als er niet aan de ontwikkelaar wordt verkocht, zo liet voormalig wethouder Homan in 2014 al weten.

Eerder liet zijn opvolger -wethouder Boonzaaijer- weten geen idee te hebben van de hoogte van zo´n claim. Of het bedrag in een besloten vergadering vorige week genoemd is wil ook Blaauw niet zeggen. ´Daar ga ik niet op in. Hoe lastig ik het ook vind -ik zou meer openheid willen- maar ik houd me aan afspraken die ik gemaakt heb.´

Opgelapt

Het kantoor werd kort voor de herindeling van Driebergen tot Heuvelrug nog opgelapt voor ruim anderhalf miljoen euro, het dubbele van de oorspronkelijk begrote acht ton. De brandweerkazerne is vorig jaar nog opgeknapt voor drie ton.

De verkoop van het gebouw aan de Bosstraat is sowieso omstreden, omdat het onderkomen is voor veel sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties. Uitstel van verkoop vanwege het door D66 voorgestelde onderzoek zou hun daarom niet slecht uitkomen.

Wethouder Boonzaaijer zegt voor hen wel een nieuw onderkomen -het voormalige Hoekcomplex aan de Engweg- te hebben, maar die verhuizing is onzeker omdat daar eerst een langdurige en kostbare verbouwing aan vooraf moet gaan.