Driebergen

Eurowinkel en ateliers Bosstraat1 (voorlopig) gered

Een grote meerderheid van de gemeenteraad wil niet dat wethouder Boonzaaijer Bosstraat1 nu al verkoopt. Eerst moet er een alternatief onderkomen komen voor de huidige gebruikers van het voormalige Driebergse gemeentekantoor. En anders mogen ze in Bosstraat 1 blijven. (544 woorden)

Een motie met die strekking komt vanavond in stemming. Omdat de indieners (VVD, D66, CDA, GroenLinks/PvdA, SP en Christenunie) 23 van de 29 zetels in de gemeenteraad bezetten, zal de motie waarschijnlijk ook worden aangenomen.

Daarmee is de verkoop van het voormalige gemeentekantoor voorlopig van de baan. Wethouder Boonzaaijer stond op het punt het afgeschreven en door ambtenaren verlaten kantoor voor een onbekend bedrag te verkopen aan projectontwikkelaar Van Grootheest, die het wil slopen en op de locatie seniorenappartementen wil bouwen.

Maar sinds het vertrek van de ambtenaren bijna twee jaar geleden wordt de benedenverdieping van het gebouw druk bevolkt door bezoekers van een waaier van sociaal-maatschappelijke organisaties als Eurowinkel, Inloop en Taalcoachproject. Op de bovenverdieping hebben ruim twintig kunstenaars en creatieve bedrijfjes hun intrek genomen.

Volgens de indieners van de motie is daarmee een ‘maatschappelijk cultureel centrum van betekenis’ ontstaan, dat ‘voorziet in een dringende behoefte van de Driebergse gemeenschap en tal van maatschappelijke en culturele doelstellingen van gemeentelijk beleid realiseren tegen buitengewoon lage kosten.’

Eurowinkel-stichter Cees van den Broek was vorig jaar al begonnen met een plan voor overname van het gebouw, maar bezweek halverwege het gevecht aan een hartaanval. Onder aanvoering van Driebergenaar Bas Sprengers is de strijd voor behoud van het gebouw voor de Driebergse bevolking dit voorjaar nieuw leven ingeblazen. Sprengers presenteerde nog maar twee weken geleden een plan waarin de gebruikers het gebouw voor langere tijd huren, zonder kosten voor de gemeente.

Volgens de lokale politici hebben de gebruikers daarmee bewezen ‘in staat en bereid te zijn om dat maatschappelijk cultureel gebruik tegen marktconforme – en voor de gemeente financieel aantrekkelijke voorwaarden te realiseren’. Ook herinnert de motie eraan ‘dat we streven naar een cultuurhuis, dorpshuis of ontmoetingsplek voor ieder dorp, met behoud van maatwerk voor elk dorp.’

Driebergen -veruit het grootste dorp van de gemeente Heuvelrug- heeft al jaren geen dorpshuis, terwijl in Doorn, Leersum en Amerongen Cultuurhuizen staan die zwaar op de gemeentelijke begroting drukken.

De motie die vanavond op tafel komt stelt dat ‘niet eerder tot de verkoop van de Bosstraat 1 wordt overgegaan dan dat de gemeente een alternatieve locatie voor de huidige gebruikers beschikbaar heeft gesteld’. Als dat niet snel lukt wil de gemeenteraad ‘de locatie Bosstraat 1 voor 10 tot 15 jaar verhuren aan de huidige gebruikers in plaats van verkoop.’

Wethouder Boonzaaijer schermt al langer met het voormalige complex van benzinestation/taxibedrijf Hoek aan de Driebergse Engweg als alternatieve locatie. Daar staan een monumentale schuur en twee woonhuizen die jaren geleden door de gemeente zijn aangekocht omdat er binnen de gevaarcirkel van het benzinestation een nieuwe woonwijk moest verrijzen. Maar om het complex geschikt te maken voor de gebruikers van het gemeentekantoor is eerst een plan, en daarna veel tijd en geld nodig.

De gemeenteraad maakt nog wel een klein voorbehoud, het wil dat wethouder Boonzaaijer de financiële en juridische gevolgen van het niet verkopen na Bosstraat1 inzichtelijk maakt, zodat nog voor de zomervakantie definitief kan worden besloten over het al da niet verkopen van het voormalige gemeentekantoor.

Eerder deze week kwam D66 al met een motie voor een onderzoek naar de aan het kantoor vastgebouwde brandweerkazerne.