Driebergen

Eurowinkel en ateliers Bosstraat1 (voorlopig) gered

Een grote meerderheid van de gemeenteraad wil niet dat wethouder Boonzaaijer Bosstraat1 nu al verkoopt. Eerst moet er een alternatief onderkomen komen voor de huidige gebruikers van het voormalige Driebergse gemeentekantoor. En anders mogen ze in Bosstraat 1 blijven. (544 woorden)

Een motie met die strekking komt vanavond in stemming. Omdat de indieners (VVD, D66, CDA, GroenLinks/PvdA, SP en Christenunie) 23 van de 29 zetels in de gemeenteraad bezetten, zal de motie waarschijnlijk ook worden aangenomen.