DoornMaarn

Halve gemeenteraad wil 60 km/u over hele Heuvelrug en geen ecoducten

In een motie vragen de politieke partijen VVD, D66 en BVH vanavond om een onderzoek naar het instellen van een 60km-regime op de wegen N225, N226 en N227. En een besluit over ecoducten moet worden uitgesteld om te onderzoeken of die wel nodig zijn. (504 woorden)

De snelheidsverlaging moet het aantal ongevallen met Heuvelrugs wild -in de praktijk voornamelijk reeën- fors terugbrengen. Volgens een rapport van faunaorganisatie Valwild zouden in 2014 op de N227 zeventien aanrijdingen met wild hebben plaatsgevonden. Op de N225 waren dat er veertien.

Om dat aantal terug te brengen zou er op de Heuvelrug een 60km-regime moeten gaan gelden. Een maximumsnelheid van 60 km/u verlaagt de kans op ongelukken met 50% tot 75% in vergelijking met de huidige maximumsnelheid van 80km/u, aldus de motie, die verzoekt om de invoering van de snelheidsverlaging samen met de provincie te onderzoeken.

Ecoduct

De motie hangt samen met het besluit rond een ecoduct op de Amersfoortseweg N227, een besluit dat vanavond zou moeten vallen in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug. Maar opnieuw VVD, D66 en BVH -nu aangevuld met Christenunie, samen 14 van de 29 raadszetels- willen dat besluit vanavond uitstellen. Daarmee willen de partijen meer tijd kopen om te onderzoeken of de ecoducten -er is ook een ecoduct voorzien over de Maarsbergseweg N226- wel nodig zijn.

Volgens hen kan het aaneensluiten van natuurgebieden ook door het verlagen van de maximumsnelheid, een waarschuwingssysteem bij nadering van wild en de aanleg van een door ingenieursbureau Arcadis ontworpen moderne faunatunnel. Een ecoduct is volgens hen een te dure, te grote en in het geval van de provinciale wegen ook achterhaalde oplossing.

Volgens voorstanders van de ecoducten is de werking van de voorgestelde faunatunnel -de Comfort Animal Transfer tunnel- nog onvoldoende bewezen. Bovendien zouden lang niet alle dieren de tunnel kunnen nemen, zijn alternatieve maatregelen ook duur en is daar ook een lang hekwerk voor nodig.

Geen knip voor de neus waard

De ecoducten zijn de laatste in de provincie in een complex stelsel van natuurverbindingen over heel Nederland, de ecologische hoofdstructuur EHS, dat tegenwoordig door het leven gaat als Natuurnetwerk Nederland. Het provinciale college van gedeputeerden schrapte al zeven van de tien geplande ecoducten.

De laatste drie zijn echt nodig om de EHS af te ronden, besloten de provinciale bestuurders nog vorig jaar in hun bestuursakkoord. ‘De inkt is nog maar net droog. Je bent geen knip voor je neus waard als bestuurder als je hiervan afziet,’ zei deHeuvelrugse wethouder Boonzaaijer onlangs over dat akkoord.

Volgens Boonzaaijer kan de provincie bovendien de besluitvorming in de gemeenteraad omzeilen door een zogenaamd inpassingsbesluit, zoals oorspronkelijk ook was voorzien. Maar omdat ophef ontstond toen bleek dat het ecoduct al was aanbesteed heeft de gemeente Heuvelrug daar alsnog een bestemmingsplan voor ingediend.

Update 15 april: Motie is aangenomen, met steun van D66, VVD, ChristenUnie, SP en BVH. De provincie vergadert later dit jaar over de beide ecoducten en een mogelijk aanvullend onderzoek.

 

Lees meer:
Dagbeeld/8: Op het Ecoduct
Provincie antwoordt op vragen over ecoducten
Groenberaad Heuvelrug nu ook al tegen ecoducten
Heuvelrug krijgt heus ook inspraak over ecoducten