Doorn

Doorns buurtbosje deels toch onttrokken aan openbaarheid

Ondanks toezeggingen heeft de nieuwe eigenaar van een Doornse buurtbosje een vijfde deel ervan toch onttrokken aan openbaarheid. (269 woorden)

Eind vorig jaar verkocht de Heuvelrugse wethouder Boonzaaijer het buurtbosje in alle stilte aan een aanwonende; mevrouw Boumeester-Fentener van Vlissingen. Die aast al langer op het bos, dat rondom haar huis ligt.

Van Vlissingen zag zes jaar geleden af van koop, nadat de gemeenteraad bepaalde dat het bos in elk geval openbaar moest blijven. Wethouder Boonzaaijer heeft het bos opnieuw te koop aangeboden, omdat de gemeente geld nodig heeft en ‘niet strategische’ bezittingen daarom verkoopt.

Spokenbos(3)

Wethouder Boonzaaijer trok in januari nog het boetekleed aan over de geheimzinnigheid waarmee de koop werd gesloten. Maar volgens Boonzaaijer zouden harde voorwaarden ook ditmaal in de verkoopakte opgenomen zijn en zou het bos openbaar blijven voor buurt en wandelaars.

Dat is volgens raadslid Erwin Kamp -ook buurtbewoner en gebruiker van het bos- niet gebeurd. Kamp schat dat een vijfde deel van het bos alsnog aan openbaarheid is onttrokken door het aanleggen van een hoge houtwal.  ‘Ik heb geprobeerd dat deel weer open te krijgen. Maar daar wordt door nieuwe eigenaar niet op gereageerd.’

Spokenbos(4)

Ook heeft de eigenaresse een nieuw pad aangelegd, waardoor een euwenoud kerkepad uit het zicht dreigt te verdwijnen. ‘Zonder respect dus voor de cultuurhistorie,’ aldus Kamp. Behoud van de oude padenstructuur was ook een van de verkoopvoorwaarden, al stond daar de bijzin ‘zoveel mogelijk’ bij.

Kamp heeft de afgelopen maanden achter de schermen overlegd met wethouder en landschapsarchitect, maar dat heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. Vandaar dat Kamp komende donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering nu ook formeel vraagt waarom de verkoopvoorwaarden niet gehandhaafd worden.

Spokenbos(2)