Heuvelrug

Honoraria Heuvelrugse politiek stijgen in 2017 met 4,9%

De lokale politiek gaat weer wat meer (+4,9%) verdienen in 2017. Burgemeester en wethouders kregen vorig jaar september al een loonsverhoging.

Dat blijkt uit de circulaire van het ministerie van BiZa. Raadsleden gaan naar maximaal € 1.248,42. Daar bovenop ontvangen ze een vaste onkostenvergoeding van € 167,65 per maand en jaarlijks een vergoeding voor ziektekosten van een slordige €100.

Commissieleden -dat zijn een soort assistent-raadsleden- krijgen een vergadervergoeding van € 79,91 per vergadering. Raads- en commissieleden krijgen verder regelmatig I-pads van de gemeente, naast nu en dan borrels, raadsexcursies en de bekende bos bloemen bij het afscheid.

Raadsleden in kleinere gemeentes ontvangen €262 per maand, raadsleden in de grotere steden verdienen het tienvoudige daarvan. Raadsleden besteden volgens verschillende onderzoeken gemiddeld zo’n veertien uur per week aan raadswerk.

De lokale Heuvelrugse gemeenteraad -dus inclusief griffier, assistent-griffier, secretaresse, zaalhuur, bodes, koffie, etc-  kost de gemeente Utrechtse Heuvelrug ongeveer €1,3 miljoen per jaar, aldus een opgave uit 2014.

Burgemeester

De burgemeester van gemeente Utrechtse Heuvelrug Frits Naafs ontvangt sinds de salarisstijging september vorig jaar maandelijks een bezoldiging van €8,540,95 per maand plus een vaste maandelijkse onkostenvergoeding (ambtstoelage) van €381,03.

Verder ontvangt de burgemeester een eindejaarsuitkering van 9,8% van zijn jaarsalaris. Daarbovenop komt nog een eenmalige uitkering van €450,- en een wisselend bedrag aan reiskostenvergoedingen.

Burgemeester Naafs, in gesprek met coalitieleider Prakke

De gemeente Utrechtse heuvelrug betaalt bovendien nog eens jaarlijks €23.000 mee aan de ambtswoning van de burgemeester in Doorn. Dat is het gevolg van wat duur uitgevalen verbouwing van de woning tot ambstwoning in 2006.

De jaarlijkse kosten lopen door die budgetoverschrijding op tot €35.000, aldus de lokale krant De Kaap in 2014. Naafs betaalt wel jaarlijks €12.000 aan huur terug aan de gemeente.

Wethouders

De vier Heuvelrugse wethouders Van Dongen, Veldhuizen, Nijhof en Boonzaaijer ontvangen iedere maand €6.864,06 op hun rekening. Daar komt nog een maandelijkse onkostenvergoeding van €350,54 bovenop, plus een wisselend bedrag aan reiskosten. Deze maand ontvangen de wethouders bovendien een dertiende maand ter hoogte van 8,3% van hun jaarsalaris.

Het is Hillridge niet bekend of de drie wethouders het afgelopen halfjaar aanspraak maakten op het normbedrag aan wethoudersvervanging van €410, ten tijde van het ziekteverlof van wethouder Van Dongen.

Bovenstaande bedragen uit de circulaire zijn maximale bedragen, waarvan kan worden afgeweken. Op vragen van Hillridge in 2013 liet de gemeente Utrechtse Heuvelrug weten niet van de maximale bedragen te willen afwijken.

Ter vergelijking: mensen (zonder werk) in de bijstand ontvangen € 1.104,14  per maand, maar die hoeven daar geen belasting meer over te betalen.

Lees ook: Opnieuw geen salarisstijging benw en raadsleden