Heuvelrug

Historische poort en muur Reehorst keren terug; Triodos koopt Reehorst toch maar niet

Half december verdween de lange rode muur van landgoed Reehorst van de Heuvelrugse aardbodem. De muur keert terug, heeft de gemeente Heuvelrug afgesproken met stichting de Reehorst, die ondanks eerdere verkoopplannen toch eigenaar blijft van het landgoed.

Half december verdween de muur, tesamen met een groot aantal bomen langs de noordrand van het landgoed en op het stationspleintje. Ze moeten wijken voor de nieuwe infrastructuur rond het nieuw te bouwen station, dat Prorail rond 2020 wil opleveren.

De kaalslag verraste menig forens en passant, gewend aan de lommerrijke omgeving rond een station dat de houdbaarheidsdatum al enige tijd overschreden heeft. Na decennialange planvorming bouwt aannemer BAM er de komende vier jaar voor €90 miljoen aan het meest duurzame station van Nederland.

Een laatste rode steen uit de muur ligt er nog

Het verdwijnen van de muur was misschien een onaangename verrassing, maar was voorzien, laat voorlichter Mariëlle Nelissen van de gemeente Utrechtse heuvelrug weten. ‘De muur moet wijken voor het nieuwe trein- en busstation. De rand van Landgoed De Reehorst schuift daardoor aan de stationszijde iets het landgoed op.’

Voor liefhebbers van de muur heeft Nelissen toch ook goed nieuws, want gedeelten van de lange rode muur keren weer terug. De muur –bouwjaar 1920– had geen monumentenstatus, maar is wel ooit door de gemeente aangemerkt als ‘waardevol object’.

Pad langs de gesloopte muur

‘Omdat de muur van cultuurhistorische waarde is, is door de gemeente gepleit om de muur op een andere plek te behouden,’aldus Nelissen per email. ‘Het toegangshek met pijlers ‘Oud Dennenoord’ en de waardevolle onderdelen van de muur zijn verplaatst en opgeslagen, in overleg met De Reehorst en zullen uiteindelijk worden teruggeplaatst op de Reehorst.’

Triodos ziet af van overname Reehorst

De bomenkap aan de westkant -verder het landgoed op- houdt verband met de omlegging van de Stationsweg, die loopt in de toekomst achter de huidige kantoren richting Odijkerweg, langs de nog te bouwen nieuwe parkeergarage van de NS.

Nog iets dieper het landgoed op worden de komende weken nog een aantal bomen gerooid, om plaats te maken voor het nieuwe binnenlandse hoofdkantoor van Triodos Bank op de Reehorst. Die bouw start komende zomer, oplevering staat gepland voor begin 2018.

Van landgoed Reehorst gerooide bomen

Verder verdwijnen de houten bungalowtjes die precies op de plek staan waar het nieuwe bankkantoor zal verrijzen. Maar voor vragen over muur en landgoed verwijst Triodos-woordvoerder Sietske Oud naar stichting de Reehorst.

Dat is nieuws, aangezien Triodos in 2011 landgoed de Reehorst overnam van de gelijknamige stichting, onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van het bouwplan. Als reden voor de geplande overname noemde Triodosdirecteur Bierman destijds de penibele financiële toestand van stichting en landgoed.

Bierman dacht dat Triodos voor meer zekerheid zou kunnen zorgen: ‘Zo’n landgoed brengt een hoop kosten met zich mee, in dat opzicht is de komst van Triodos als economische drager van het landgoed juist goed.’

Die goedkeuring van het bouwplan kwam afgelopen jaar definitief rond, nu blijkt dat Triodos -ooit opgericht in de witte villa op het landgoed- af te zien van overname. In overleg met stichting de Reehorst wordt het economisch draagvlak anders vormgegeven: Triodos wordt eeuwig pachter van het stuk bouwgrond onder het toekomstige kantoor.

De reden is best simpel,’ zegt woordvoerder Oud. ‘Triodos is in de eerste plaats een bank en het beheer en onderhoud van een landgoed is een heel andere tak van sport.’

Triodos heeft met Stichting De Reehorst een eeuwigdurende erfpacht afgesproken. Oud wil niet vertellen om hoeveel geld het gaat. ‘Ik vind het niet gepast om uitspraken te doen over welk bedrag daarmee gemoeid is.’