GratisHeuvelrugHikesLocal FactcheckNatuur

Local factcheck #1: Landschap (over?)schat bezoekersaantallen

Hoe sympatiek het Utrechts Landschap ook is -u en ik mogen er graag doorheen struinen- zelfs voor hen is het beter als wat ze zeggen ook klopt. 

Afgelopen week meldde de nieuwsbrief van Utrechts Landschap (UL) dat de bezoekersaantallen aan (hun) natuur zouden zijn gestegen. Dat maakt UL op uit tellingen op hun zeven infocentra. Dat is volgens UL een ‘goede indicatie’.

Interessant, want sinds forse bezuinigingen van achtereenvolgende kabinetten moeten landschappen de broek zelf omhoog houden. Dan is het goed nieuws als het draagvlak daaronder steviger wordt.

Hoeveel steviger dan wel, is de volgende vraag. ‘Aantallen stijgen’, was de kop. Maar de stijging aantoonbaar maken deed UL niet, we zagen slechts de bezoekersaantallen van 2016.

Op de navraag naar de gegevens uit eerdere jaren, om zo de stijging alsnog in beeld te brengen,  kreeg Hillridge het volgende antwoord:

‘Dit is het eerste jaar dat we een compleet overzicht hebben gemaakt. De informatie over de vorige jaren staat in verschillende documenten en het kost veel tijd om dat bij elkaar te verzamelen en te valideren. De komende jaren zullen de bezoekcijfers van onze infocentra wel uniform beschikbaar zijn en kunnen we een beter vergelijk maken.’

Opmerkelijk. Het UL kan best gelijk hebben, dat ‘aantallen {bezoekers} stijgen’. Misschien dat een scheve blik op de documenten zo’n vermoeden al kunnen opwekken, aangevuld met waarnemingen van boswachters, bijvoorbeeld. Of een stijging van het aantal donateurs, of dat er veel vignetten zijn verkocht aan mountainbikers die door het Utrechste Landschap crossen.

Maar daar lezen we niets over. Het UL heeft de wel beschikbare cijfers voor zichzelf al niet eens op een rijtje gezet. UL kan daarom niet aantonen dat de aantallen zijn gestegen. Het is sowieso de vraag waaruit UL opmaakt dat de bezoekersaantallen zijn gestegen.

Hillridge beoordeelt de bewering van Utrechts Landschap dat de bezoekersaantallen zijn gestegen dan ook als

NIET TE CHECKEN

Volgend jaar gelukkig een nieuwe kans, mogelijk zijn de aantallen dan opnieuw en ditmaal ook aantoonbaar gestegen.

In de strijd tegen soms onbeduidende, maar altijd irritante desinformatie wil Hillridge vaker local factchecks uitvoeren. Heb je een idee , laat het weten, hieronder of op hillridge{at}hillridge.nl, of via @hillridge op twitter, instagram of facebook.