BuitenheuvelrugsDriebergenHeuvelrugNatuur

Rechter schorst nieuwbouw Triodosbank op Reehorst, maar bank denkt half juli gewoon te kunnen bouwen

Hfdkntr Triodos

De Raad van State heeft de nieuwbouwplannen van Triodosbank op landgoed Reehorst voorlopig geschorst. Volgens de rechter tonen bank en gemeente onvoldoende aan dat de natuur geen schade van de plannen ondervindt. Met name de toegangsweg naar het nieuwe parkeerterrein baart de rechter zorgen. Triodos denkt in juli -als de rechter uitspraak doet in de bodemprocedure- toch gewoon met bouwen te kunnen beginnen.

Behalve bezwaren tegen het nieuwe kantoor en de toegansgweg is ook een bezwaar tegen het nieuwe, overdekte parkeerterrein (voor 400 auto’s, zonnekap mag zes meter hoog) voorlopig toegewezen. Dat bezwaar werd ingebracht door bewoners van een huis aan de Odijkerweg, die de garage letterlijk ‘in de achtertuin’ krijgt.

Het nieuwe parkeerterrein wil Triodos aanleggen op een weiland dat landgoed Reehorst een tiental jaren geleden overnam, tesamen met een boerderij aan de Odijkerweg naast het beoogde parkeerterrein. Het weiland valt net buiten natuurzone EHS. Via de boerderij had Triodos ook graag de toegangsweg naar het parkeerterrein gemaakt, maar dat wilde de gemeente Utrechtse heuvelrug niet.

parkeerplaats triodos

Heuvelrug wil de nieuwe toegang tot het landgoed combineren met een nieuw kruispunt met stoplichten op de toch al drukke verkeersader Hoofdstraat, halverwege snelweg en spoorweg. Voor dat kruispunt is hard gevochten door de overburen van Reehorst, het kledingbedrijf Mc Gregor, dat jarenlang kantoor hield in Villa Bloemheuvel, maar vorig jaar failliet ging. Ook hockeyclub Shinty hamert al langer op een eigen oversteek met verkeerslicht.

Maar juist het weggetje naar de nieuwe Triodosbank heeft de rechter doen besluiten het nieuwbouwplan voorlopig te schorsen. Het weggetje – nu een nauwelijks gebruikt karrespoor- zou in de toekomst in geupgrade vorm het verkeer dwars door het landgoed en langs de ‘nieuwe natuur’ leiden, die Triodos en Reehorst moeten aanleggen om de bouw van het nieuwe kantoor te compenseren.

Triodosbankje

De rechter zegt  ‘voorshands niet zonder meer van overtuigd’ te zijn of het plan per saldo de natuur op de Reehorst aantast, ‘omdat de nieuw aan te leggen toegangsweg naar het voorziene parkeerterrein de voor de natuurcompensatie bedoelde gronden juist doorkruist.’ Lees hier de volledige uitspraak. Half juli doet de rechter definitief uitspraak in de bodemprocedure.

Triodosbank denkt dat het verbod zo’n vaart niet zal lopen. Volgens de bank is rekening gehouden met het scenario waarin de ‘rechter meer tijd nodig heeft om alle aspecten van dit complexe project zorgvuldig te bekijken.’ Omdat het plan volgens de bank zorgvuldig tot stand is gekomen verwacht het groen licht, wanneer de rechter over een half jaar definitief uitspraak doet. ‘Dit valt samen met de voorgenomen start van de bouw’, aldus Triodos.

De uitspraak van de rechter dateert al van 22 februari en bleef een week lang onopgemerkt, totdat het AD er afgelopen zaterdag over publiceerde. In die krant zegt de vermaarde Driebergse milieubeschermer Patrick Greeven van Milieuzorg Zeist ‘erg blij’ te zijn met de uitspraak.

Intussen gaan de voorbereidende bouwwerkzaamheden gewoon door. Zo zijn de houten villaatjes op de plek waar het nieuwe kantoor van Triodos moet komen  vandaag verder uit elkaar gepuzzeld en als bouwpakket ingepakt voor vervoer naar elders. In hun plaats verschijnt in 2018 een glazen kantoor staan met vijf bouwlagen en groene daken. In het kantoor gaan zeshonderd bankmedewerkers werken.

Eind vorig jaar werden de oude toegangspoort en muur van landgoed Reehorst reeds gesloopt, die moeten plaatsmaken voor een nieuwe weg naar de nieuwe P&R-parkeerplaats van NS, provincie en Prorail.