AmerongenDoornHeuvelrug

Utrechts Landschap: we willen Amerongs Berghuis helemaal niet slopen en verkopen;UPDATED

Volgens een Amerongse actiegroep zou terreinbeheerder Utrechts Landschap het Amerongse Berghuis willen slopen en de bouwlocatie aan projectontwikkelaars willen verkopen. Maar die informatie klopt helemaal niet, zegt Utrechts Landschap zelf. (461 woorden, vier beelden). UPDATE: exploitant verliest procedure

Gisteren lanceerde een actiegroep een petitie tegen de voorgenomen sloop en verkoop van het Berghuis, een oud jachthuis van Kasteel Amerongen op de hellingen van de Amerongse Berg. Het Berghuis is vandaag de dag een pannenkoekenhuis, waar omheen erg veel wordt gewandeld, gerend, gefietst en paardgereden.

De actiegroep zegt op petitie.nl dat ‘Pannenkoekenrestaurant ‘Het Berghuis’ moet worden gesloopt… Althans volgens Stichting Utrechts Landschap (SUL). Dit is een petitie aan de Gemeente Utrechtse Heuvelrug om ‘Het Berghuis’ te behouden,’ aldus de opstellers van de petitie, die als een lopend vuurtje rondgaat en al door 558 647 mensen is ondertekend.

Berghuis, verstopt achter maisveld (voorheen tabaksveld) de Colom en struweel

UL: Verhaal klopt niet

Maar volgens Utrechts Landschap klopt het verhaal van de actiegroep niet. ‘Utrechts Landschap wil de historische uitspanning op deze bijzondere plek behouden en juist kwalitatief verbeteren. Dat willen we doen in samenwerking met een nieuwe horeca-uitbater, die duurzaamheid en kwaliteit nastreeft, en de waarde van het bijzondere natuurgebied onderschrijft,‘ schrijft de terreinbeheerder in een reactie die vanmiddag online werd gezet.

Het lijkt te draaien om een zakelijk geschil tussen de huidige ondernemer en Utrechts Landschap, dat het contract met haar twee jaar geleden opzegde ‘omdat de huidige exploitant zich naar onze mening niet goed aan afspraken hield en er jarenlang geen goede samenwerking mogelijk was. Er loopt nu een juridische procedure over het vertrek. Op 21 maart a.s. is de behandeling van de rechtszaak,’ aldus UL vanmiddag.

Kasteel Amerongen, waartoe het Berghuis vroeger als jachthuis toe behoorde

Rijdende rechter

De actiegroep rond het Berghuis heeft ook een facebookpagina waarop pleitbezorger en consultant Michiel Malotaux opkomt voor het Berghuis van uitbaatster Stella Heinen. De eerste pagina’s van de pagina dateren al uit juni 2017, toen het contract met Heinen kennelijk is opgezegd.

Destijds kwam ook (oud) Rijdende Rechter Mr Visser nog een kijkje nemen. Visser constateerde dat Utrechts Landschap in het verleden niet altijd netjes gehandeld had, maar Heinen inderdaad mag wegsturen. ‘Maar ze zouden u ook een faire kans moeten geven die nieuwe uitbaatster te worden, aldus Mr Visser,  die destijds adviseerde in elk geval geen genoegen te nemen met de afkoopprijs van €275.000. ‘Geef u niet zomaar over. Daar moeten nog zeker een paar tonnen bij.’ Het Landschap weigerde deelname aan het programma.

Het klimparcours bij het Amerongse Berghuis, aangelegd door Heinen

Chill- en speelbos met theehuis

Stella Heinen won overigens in 2014 ook een ‘prijsvraag’ rond het uitbaten van het Doornse Gat, een recreatieterrein in de bossen tussen Leersum en Doorn. Met de opheffing van de provinciale terreinbeheerder Recreatieschap -een onderneming van de gezamenlijke gemeenten- schoof het Doornse Gat destijds de marktsector in. Heinen werd gekozen als meest geschikte ondernemer om in het Doornse Gat een ‘chill-, klim- en speelbos’ met theehuis te bouwen.

Heinen kocht vijftien jaar geleden het Berghuis en heeft van het wat zieltogende bosrestaurant een levendige onderneming gemaakt, waarbij de omzet volgens haar verdriedubbelde naar een half miljoen. Een kort klimparcours naast het Berghuis is volgens Heinen mede debet aan dat succes. Een groter en hoger parcours wil Heinen dus aanleggen in het Doornse Gat. Heinen heeft meer klimparcoursen in Nederland ontworpen, via haar bedrijf High Tree Adventure.

Mede daarom koos de selectiecommissie haar in 2014 als ondernemer voor het Doornse Gat. Dat project zou nog altijd in voorbereiding zijn, onbekend is of Heinen daar nog altijd bij betrokken is. Vragen hierover liggen momenteel bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lees ook: Berghuis krijgt Doornse Gat

UPDATE: De exploitant van het Amerongse Berghuis heeft de procedure tegen Stichting Utrechts Landschap om het restaurant te blijven uitbaten verloren, zo blijkt uit een mededeling op de petitiewebsite van medestanders van de uitbater. Volgens het bericht gaat de exploitant in beroep tegen de uitspraak.

Komende donderdag zullen de actievoerders de petities -die drieduizend maal zouden zijn ondertekend- aanbieden aan de Heuvelrugse gemeenteraad. Op vragen van Hillridge aan Utrechts Landschap over de rechtszaak en de toekomst van het Berghuis heeft Utrechts Landschap totnogtoe niet gereageerd.

Later meer…

Waardeer dit artikel!!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -