Heuvelrug

Zorghotel in plaats van kwekerij

De Darthuizerkwekerij in Leersum wil verhuizen naar Flevoland. Om dat te bekostigen moet er een zorghotel gebouwd worden op de kwekerijgronden. ‘Maar ik kan me ook voorstellen dat het iets anders wordt,’ zegt directeur Ilsink.


Al twaalf jaar is de kwekerij in gesprek met de gemeente over herontwikkeling van de kwekerij: ruim dertig hectares intensieve tuinbouw, precies tussen het landschappelijk waardevolle Nationaal Park Utrechste Heuvelrug en het landschappelijk even waardevolle Langbroekerweteringgebied. Directeur Ilsink vindt zelf ook dat zijn bedrijf niet meer in de omgeving past. ‘We belasten de omgeving met ons vrachtverkeer, met het onttrekken van grondwater. Het is hier een stiltegebied, terwijl wij juist willen groeien en uitbreiden. Dat past niet meer. Dat werpt de vraag op: horen wij hier nog wel thuis?’

De Darthuizer groep, het familiebedrijf dat eigenaar is van de kwekerij en de verschillende dochterondernemingen die er zijn gevestigd, wil de kwekerij daarom verhuizen naar Flevoland, waar wel ruimte is voor uitbreiding. Om de verhuizing te bekostigen heeft Ilsink bij de gemeente een plan ingediend waarbij de bebouwing op de kwekerij verdwijnt, om plaats te maken voor een complex met zorghotel. De kwekerij zelf, sinds de jaren dertig van de vorige eeuw gevestigd aan de Leersumse Broekweg, zou daarbij worden omgevormd in een kleinschalig ‘kampen- en slagenlandschap’ dat beter past in de omgeving. De gemeente zegt positief te staan tegenover de herontwikkeling, maar is niet direct akkoord met de omvang van de gebouwen en de gebruiksfunctie. Het zorghotel zou 4300m2 moeten beslaan en met drie bouwlagen boven de tien meter hoog worden.

Van Ilsink hoeft het geen zorghotel te worden, zolang de opbrengsten maar hoog genoeg zijn voor de verhuizing: ‘Ik kan me ook voorstellen dat het iets anders wordt, woningen, of een gewoon hotel, of een congrescentrum, of verschillende landgoederen. Maar er moet wel in de richting van de 4300m2 gedacht worden anders kunnen we hier niet weg. We hebben hier veel geinvesteerd in containervelden, in beregening, in koelcellen en kassen. Dat hebben we daar ook weer nodig.’

Volgens Ilsink zit er met het aantreden van de nieuwe wethouder Verhoef eindelijk schot in de onderhandelingen met de gemeente. Na twaalf jaar wachten ontving hij begin deze maand een brief waarin de gemeente medewerking toezegde. Gisteren had Ilsink nog overleg met de wethouder. De volgende stap is een afspraak met de provinciaal gedeputeerde.  ‘Het is nog pril en allemaal erg ingewikkeld, maar ik heb er alle vertouwen in dat we nu snel tot een oplossing kunnen komen. ‘ De verhuizng zou alleen de kwekerij van heesters en rozen betreffen, wat voor ongeveer 50 medewerkers ook een verhuizing zou betekenen.  Het hoofdkantoor van de overkoepelende  Darthuizergroep wil Ilsink op de Heuvelrug houden.