Politiek

GEEN COLLEGEDEELNAME VOOR DE SP

(ingezonden door SP)

GEEN COLLEGEDEELNAME VOOR DE SP

Er is helaas geen rol weggelegd voor de SP bij de collegevorming. Op 26 april kwam informateur Bert Bakker met het advies een coalitie te vormen met D66, CDA, GL/PvdA en de SGP.

De afgelopen weken heeft de SP een constructieve bijdrage geleverd bij het samenstellen van het raadsprogramma. Hierin zijn het heldere afspraken gemaakt voor o.a. het behoud van bibliotheken, openbare scholen en het vasthouden aan de 35% sociale woningbouw bij nieuwe bouwprojecten.

De SP heeft aangegeven dat we de verantwoordelijkheid wilden nemen die past bij de grootste winnaar van de verkiezingen. Hiervoor hebben wij gesteld dat geld dat bestemd is voor zorg, ook daar terecht komt en dat de nodige zorg voor een ieder beschikbaar is. Daarnaast vroegen wij om af te zien van het plan voor een bedrijventerrein op de Amerongse Enk.

Fractievoorzitter Jasper van Geijtenbeek: “Niet deelnemen aan het college is jammer, maar de inwoners die op 19 maart voor de SP hebben gekozen kunnen erop rekenen dat wij het nieuwe college scherp houden op het gebied van zorg, onderwijs en sociaal beleid zoals de mensen dat al 8 jaar van ons gewend zijn. Met onze nieuwe fractie die van 1 naar 3 raadsleden is uitgebreid, gaan wij er alles aan doen om de gemeente 100% sociaal te maken en te houden. Wij zijn er klaar voor!”