Ingezonden

Persbericht D66 over bodemverontreiniging

D66 stelt vragen over aanpak en communicatie bodemverontreiniging Doorn/Driebergen

(ingezonden door D66)

Voor de raadsvergadering van 29 januari a.s. wil D66 bij het vragenuur in het kader van ex. artikel 40 RvO vragen stellen over de aanpak en communicatie van de bodemverontreiniging in Doorn/Driebergen. D66 doet dit uit bezorgdheid voor de inwoners en om de zorgen die D66 heeft over de volksgezondheid. Gedurende lange tijd worden de direct betrokkenen iedere keer verrast met nieuwe ongunstige feiten.

Concrete aanleiding voor de vragen is het memo van 15 januari jl. waarin het College zegt dat zij woensdagmiddag 14 januari jl. door de Omgevingsdienst regio Utrecht werd geïnformeerd over de uitslagen van de laatste metingen (eind december) in de woningen boven de stomerij in Doorn. Deze waarden bleken sterk verhoogd te zijn, hoger dan bij periodiek onderzoek in december 2014 en ook hoger dan de toegestane norm. Zeven studentes hebben op dringend advies van het College de woonruimte boven de stomerij in het weekeind van 17/18 januari jl. moeten verlaten.

De vragen aan het College zijn:
1. Welke verklaring heeft u voor het feit dat er iedere keer zulke grote verschillen zijn in de meetresultaten?
2. Opvallend is dat u steeds spreekt over een historische vervuiling (ook in het radio-interview met RTV Utrecht van 16 januari jl.) Hoe kunnen de meetwaarden zo hoog uitvallen als er niet meer wordt geloosd en alle opslag/afvoer in orde lijkt te zijn?
3. Wat is de reden waarom u een maand later na de laatste meting in december pas bent geïnformeerd?
4. Wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen voor de direct omwonenden en hoe gaat u hen op korte termijn hierover informeren?
5. In hetzelfde radio-interview met RTV Utrecht op vrijdag 16 januari a.s. heeft u het over een tijdelijke verhuizing van de studentes. Hoe lang is tijdelijk? Wanneer kunnen zij weer terugkeren naar hun woning?
6. Verblijven er nog meer mensen in het pand van de stomerij? Zo ja, welke gevolgen hebben de nieuwe meetwaarden voor hen?
7. Wat vindt u van de opvatting dat vanuit een oogpunt van volksgezondheid en rust in de omgeving het wenselijk is om de bedrijfsvoering van de stomerij stil te leggen en pas weer op te starten als de werkelijke oorzaak van de vervuiling definitief is weggenomen?

Namens de fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug
Erwin Kamp, raadslid