Stellingen GR 2014

Stelling 9: De hondenpoepboete

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen helpt Hillridge kiezers keus scherpen. Vandaag een eendimensionale klinkklare stelling: Bij kleine overtredingen, zoals het niet opruimen van hondenpoep en het weggooien van afval op straat, moeten toezichthouders vaker boetes uitdelen.

SP: Eens
Hondenpoep hoort bij de grootste ergernissen van inwoners en hier moet streng op gehandhaafd worden.

BVH: Eens
Juiste maatregel.

CU: Eens
Zwerfvuil en hondenpoepvervuiling moet worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen. Daarnaast moet Depodog materiaal (hondenpoepzakjes en vuilnisbakken) over alle kernen worden verspreid.

SGP: Eens
De SGP vindt het van groot belang dat we met onze mooie gezamenlijke leefomgeving zorgvuldig omgaan. Als inwoners, na gewaarschuwd te zijn, toch moedwillig zich daarin misdragen mag er best een boete worden gegeven.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat hondenpoep en afval de zichtbare leefbaarheid op straat bepaald. het zijn overtredingen waartegen moet worden opgetreden.

VVD: Eens
Dit soort overlast hindert inwoners en moet daarom worden aangepakt.

D66: Oneens
Laat toezichthouders zich richten op de zware criminaliteit en doe een appel op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij hechten meer waarde aan preventie wat begint met een goede opvoeding.

PvdA/GroenLinks: Oneens
Wij willen de schaarse toezichthouders inzetten ter bestrijding van overlast en vervuiling in onze natuurgebieden