Ingezonden

Criminaliteit Utrechtse Heuvelrug licht gestegen

Criminaliteit Utrechtse Heuvelrug licht gestegen, Woninginbraken dalen voor tweede jaar op rij

(persbericht, ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

In 2014 is het aantal misdrijven in Utrechtse Heuvelrug met 1% gestegen ten opzichte van 2013. Deze stijging is tegengesteld aan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-7%). Vergeleken met 2010 is de criminaliteit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug met meer dan 17% afgenomen en historisch laag te noemen.
De ontwikkeling met betrekking tot geweld (+21%) en meldingen jeugdoverlast (+31%) geven volgens burgemeester Naafs nog geen reden tot zorg, wel tot waakzaamheid. “De meldingen jeugdoverlast (328) laten vaker een grillig patroon zien. Zeker als politie en gemeente een beroep doen op inwoners om jeugdoverlast te melden om zo bijvoorbeeld een goed beeld van de problematiek te krijgen en een juiste aanpak te kiezen. Een aanpak die zich in onze gemeente kenmerkt door extra surveillance op overlastlocaties, huisbezoeken van wijkagenten bij jongeren thuis, consequent doorverwijzen naar Halt en een nauwe samenwerking tussen zorg- en justitiepartners bij strafbare feiten in combinatie met zorgproblematiek.
De geweldsmisdrijven liggen met een aantal van 164 weliswaar 21% hoger dan in 2013, maar nog altijd 24% lager dan in 2010 toen we op een aantal van 217 uitkwamen. Dat betekent niet dat we stil blijven zitten. Geweld heeft altijd politieprioriteit. De komende tijd volg ik samen met de politie nauwgezet de ontwikkelingen. Als de stijgende lijn ook de komende maanden doorzet, bespreek ik in het tweewekelijks overleg met de politie of we de huidige aanpak moeten aanpassen.”
Positief gegeven is dat de woninginbraken voor het tweede jaar op rij zijn gedaald (-17%). Het aantal woninginbraken komt daarmee op 301. Dit is voor burgemeester Naafs geen reden om de inspanningen op dit thema te verminderen. “We willen conform het door de gemeenteraad vastgestelde integraal veiligheidsprogramma een duurzame verbetering zien. Woninginbraken hebben een forse impact op mensen. Daarom gaan we ook de komende jaren door met politiecontroles bij de op- en afritten van de snelweg, het structureel op de huid zitten van notoire inbrekers, voorlichtingsactiviteiten, buurtinitiatieven en het werven van deelnemers voor Burgernet en Waaks”.