Heuvelrug

Provincie: niks beloofd

Er zijn geen toezeggingen gedaan over een nieuwe locatie voor takelbedrijf Hoogenraad, zegt de provincie. Noch aan Hoogenraad, noch aan de gemeente Utrechtse heuvelrug. 

Dat zegt de voorlichter van gedeputeerde Krol op vragen van hillridge. Vorige week stelde wethouder Homan van de gemeente Utrechtse heuvelrug dat een locatie langs de A12 bij Maarsbergen met goedvinden van de provincie tijdelijk aan Hoogenraad kan worden uitgegeven. Daar zou Hoogenraad zijn takelwagens gereed kunnen houden voor het wegslepen van auto's die na een ongeval wegen in de regio versperren. Ook zou Hoogenraad de locatie kunnen beveiligen, om er de weggesleepte voertuigen te stallen. Die voertuigen moeten achter slot en grendel van politie en justitie, voor later sporenonderzoek. 

Volgens wethouder Homan zou de locatie in overleg met de provincie aan Hoogenraad zijn aangeboden, maar dat wordt ontkend door de voorlichter van gedeputeerde Krol: 'Wij hebben zeker geen toezeggingen gedaan. Op het moment dat ze akkoord zijn zullen wij vanuit ons ruimtelijk beleid toetsen, in lijn met onze structuurvisie,' aldus de voorlichter.  Volgens Hoogenraad zou 'de provincie' hem juist verteld hebben dat provinciale bestuurders helemaal niet akkoord zouden gaan met de nieuwe bestemming van de locatie, nu nog een opslagterrein van de aannemer die de A12 verbreedt. Ook dat is volgens de voorlichter van Krol onjuist. 'Bij beide locaties is het een kwestie tussen de gemeente en Hoogenraad, en is het niet aan ons om daar iets van te zeggen,' aldus de voorlichter

Hoogenraad zoekt al jaren naar een nieuwe locatie voor zijn takel-, sleep- en transportbedrijf en komt daarbij regelmatig hard in botsing met de gemeente Utrechtse heuvelrug. Het conflict is verder op de spits gedreven sinds bekend is geworden dat Hoogenraad door de gemeente contractueel is uitgezonderd als potentiele huurder van het voormalig overslagterrein Van Opijnen, aan de N225 tussen Doorn en Leersum. Ook zou de gemeente Hoogenraad hebben gedwarsboomd bij de vestiging van zijn bedrijf in een verlaten boerderij pal naast de A12 bij de afrit Driebergen en op een verlaten bedrijfsterrein aan Maarsbergseweg in Leersum. Hoogenraad kondigde eerder deze week aan dat hij de gemeente hierom gaat dagvaarden.

Komende donderdag vergadert de gemeenteraad over de uitzonderingsclausule in het contract voor het Opijnenterrein.